Tytuł serwisu WWW

Sibilscy z Wielichowa

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Opis związku #2

Opis związku #1

Zawód wykonywany

Data zgonu i miejsce pochówku

Data urodzenia i miejsce urodzenia

Imię

[Nazwisko rodowe]

s. Sibilski (6)

+1777-03-12 (83) Wielichowo

*~ 1694 NU

Kazimierz

∞ 1739-10-19 Wielichowo

+1788-02-18 (76) Wielichowo

*~ 1712 NU

Regina

s. Sibilski (14)

+˂ 1818-01-01 (77) Wielichowo

*1740-07-11 Dębsko par.Wielichowo

Marcin

∞ #1 Pabiś

∞ 1768-11-07 Wielichowo

+1770-01-29 (19) Wielichowo

*1750-04-12 Łubnica par.Wielichowo

Zofia

∞ #2 Szmatuła

∞ 1770-11-19 Wielichowo

+1794-04-01 (44) Wielichowo

*1749-07-13 Gradowice par.Wielichowo

Małgorzata

∞ #3 Maciołek

∞ 1798-01-29 Wielichowo

+1851-03-19 (77) Wielichowo

*1773-05-09 Gradowice par.Wielichowo

Zofia

c. #1 Sibilska

+1770-11-11 (0) Wielichowo

*1770-01-08 Łubnica par.Wielichowo

Agnieszka

s. #2 Sibilski (1)

+˂ 1804-05-10 (32) NU

*1771-12-13 Gradowice par.Wielichowo

Jan

∞ 1801-11-15 Wielichowo

*1781-12-23 Wielichowo

Ewa

s. Sibilski (3)

+1857-12-27 (54) Wielichowo

*~ 1803 Łubnica par.Wielichowo

Wojciech

Janiec

∞ 1831-11-21 Wielichowo

+1867-02-10 (70) Wielichowo

*1796-11-27 Trzcinica par.Wielichowo

Katarzyna

s. Sibilski (2)

+1887-01-11 (50) Wielichowo

*1836-03-01 Trzcinica par.Wielichowo

Kazimierz

Nowak

+1901-01-28 (57) Wielichowo

*1843-03-09 Łubnica par.Wielichowo

Józefa

+1865-11-22 (0) Wielichowo

*1865-11-04 Gradowice par.Wielichowo

Marcin

c. Sibilska (9)

*1867-04-25 Gradowice par.Wielichowo

Katarzyna

∞ 1888-01-29 Wielichowo

+1944-09-04 (85) Wielichowo

*1859-05-25 Porażyn par.Opalenica

Jan

+1890-04-14 (1) Wielichowo

*1888-10-23 Gradowice par.Wielichowo

Stanisław

*1891-12-27 Gradowice par.Wielichowo

Marianna

∞ 1912-05-18 Wielichowo

*1887-10-01 Niemieckie Popowo

Ferdynand

+1898-08-28 (4) Wielichowo

*1894-08-27 Gradowice par.Wielichowo

Władysława

*1896-12-31 Gradowice par.Wielichowo

Fabian

*1899-04-17 Gradowice par.Wielichowo

Stanisław

*1902-01-08 Gradowice par.Wielichowo

Walenty

*1905-01-22 Gradowice par.Wielichowo

Leon

∞ 1933-02-05 NU

Petronela

+1977-11-17 (70) Wielichowo

*1907-11-02 Gradowice par.Wielichowo

Stanisława

∞ 1932-09-20 Wielichowo

+1974-09-08 (67) Wielichowo

*1907-04-12 NU

Jan

+1910-08-17 (0) Wielichowo

*1909-08-27 Gradowice par.Wielichowo

Stefania

*1838-05-16 Trzcinica par.Wielichowo

Nepomucen

s. Sibilski (5)

*1841-08-15 Trzcinica par.Wielichowo

Roch

∞ 1868-06-02 Grodzisk

+1899-05-12 (62) Grodzisk

*1837-04-18 Słocin par.Grodzisk

Marianna

*1868-02-23 Słocin par.Grodzisk

Józef

c. Sibilska (4)

*1870-08-22 Słocin par.Grodzisk

Franciszka

∞ 1892-01-27 Grodzisk

*1861-07-04 Wolkowo par.Łęki Wielkie

Jan

*1893-04-24 Słocin par.Grodzisk

Stanisława

*1899-04-03 Doktorowo par.Grodzisk

Leon

*1902-04-25 Słocin par.Grodzisk

Helena

*1909-06-29 Doktorowo par.Grodzisk

Jan

+1873-01-18 (0) Grodzisk

*1872-12-22 Słocin par.Grodzisk

Weronika

+1872-12-29 (0) Grodzisk

*1872-12-22 Słocin par.Grodzisk

Jan

*1875-03-10 Słocin par.Grodzisk

Jan

c. #2 Sibilska (3)

*1773-05-23 Gradowice par.Wielichowo

Julianna

Hoyka

∞ 1790-11-14 Wielichowo

*1770-10-18 Łubnica par.Wielichowo

Łukasz

*1791-11-20 Łubnica par.Wielichowo

Katarzyna

s. Hoyka (5)

*1793-12-10 Łubnica par.Wielichowo

Tomasz

∞ 1816-11-10 Łęki Wielkie

*~ 1799 NU (Wolkowo)

Franciszka

s. Hoyka (5)

+1866-09-03 (46) Konojad

*1820-03-09 Łubnica par.Wielichowo

Józef

∞ #1 Kurowiak

∞ 1850-05-28 Konojad

+1856-02-12 (35) Konojad

*~ 1821 Sepno par.Konojad

Jadwiga

∞ #2 Zandecka

∞ 1856-11-16 Modrze

*~ 1838 NU

Katarzyna

c. #1 Hoyka

*1852-04-27 Doły par.Konojad

Katarzyna

s. #1 Hoyka

*1853-09-30 Doły par.Konojad

Franciszek

s. #1 Hoyka

+1856-02-10 (0) Konojad

*1855-12-03 Maksymilianowo par.Konojad

Tomasz

c. #2 Hoyka

+1865-06-16 (0) Konojad

*1865-06-07 Łagiewniki par.Konojad

Antonina

c. #2 Hoyka

*1866-08-06 Łagiewniki par.Konojad

Zuzanna

s. Hoyka (1)

*1821-09-26 Łubnica par.Wielichowo

Michał

∞ 1846-05-25 Konojad

+1880-01-24 (53) Wielichowo

*1826-10-10 Sepno par.Konojad

Jadwiga

s. Hoyka (9)

+1920-07-04 (70) Wielichowo

*1849-07-31 Łubnica par.Wielichowo

Piotr

∞ 1873-10-19 Wielichowo

*1851-04-09 Łubnica par.Wielichowo

Katarzyna

s. Hoyka (1)

+1949-05-21 (75) Wielichowo

*1874-03-20 Łubnica par.Wielichowo

Franciszek

∞ 1912-11-27 Wielichowo

+1960-12-11 (67) Wielichowo

*1893-07-01 Łęki Wielkie

Józefa

*1913-04-22 Mokrzec par.Wielichowo

Wojciech

∞ 1959-07-22 Kamieniec

Stefania

*1876-05-12 Łubnica par.Wielichowo

Nepomucen

*1878-08-21 Łubnica par.Wielichowo

Stefan

*1881-06-17 Łubnica par.Wielichowo

Marianna

Kausa

∞ 1904-02-03 Wielichowo

*1879-05-30 Słupy pow.Szubin

Władysław

*1883-05-11 Łubnica par.Wielichowo

Stanisława

∞ 1907-02-10 Wielichowo

*1881-06-24 Kamieniec

Jan

*1889-01-14 Łubnica par.Wielichowo

Antonina

*1879-02-07 Bielawy par.Wilkowo Polskie

Bronisław

+1891-01-12 (0) Wielichowo

*1890-06-13 Łubnica par.Wielichowo

Julianna

+1891-11-15 (0) Wielichowo

*1891-11-06 Łubnica par.Wielichowo

Stanisław

*1893-12-18 Łubnica par.Wielichowo

Jan

*1823-12-29 Łubnica par.Wielichowo

Marcjanna

*1829-04-18 Łubnica par.Wielichowo

Wojciech

s. Hoyka (10)

+1909-01-27 (76) Wielichowo

*1832-05-20 Łubnica par.Wielichowo

Antoni

∞ #1 Marciniak

+1899-11-30 (58) Wielichowo

*1841-03-19 Trzcinica par.Wielichowo

Franciszka

∞ #2 Bartkowiak

∞ 1900-06-13 Wielichowo

*1848-04-09 Dębsko par.Wielichowo

Franciszka

s. #1 Hoyka

+1864-05-02 (0) Wielichowo

*1863-08-05 Trzcinica par.Wielichowo

Wawrzyniec

s. #1 Hoyka

*1865-01-20 Trzcinica par.Wielichowo

Wincenty

c. #1 Hoyka (9)

+1938-09-17 (71) Wielichowo

*1867-04-18 Trzcinica par.Wielichowo

Agnieszka

∞ 1888-01-21 Wielichowo

*1859-12-01 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Franciszek

+1889-10-17 (0) Wielichowo

*1888-12-08 Trzcinica par.Wielichowo

Władysław

*1890-12-16 Trzcinica par.Wielichowo

Jan

*1893-09-22 Trzcinica par.Wielichowo

Konstancja

*1895-12-17 Trzcinica par.Wielichowo

Wiktoria

*1900-03-23 Trzcinica par.Wielichowo

Leon

*1902-06-11 Trzcinica par.Wielichowo

Władysław

*1905-02-16 Trzcinica par.Wielichowo

Józef

*1907-04-01 Trzcinica par.Wielichowo

Franciszka

+1913-02-12 (3) Wielichowo

*1909-09-14 Trzcinica par.Wielichowo

Stanisława

s. #1 Hoyka

*1869-12-12 Trzcinica par.Wielichowo

Tomasz

∞ 1898-02-05 Wielichowo

*1878-07-02 Terespotockie Olędry par.Opalenica

Marianna

c. #1 Hoyka (1)

*1872-04-26 Trzcinica par.Wielichowo

Katarzyna

Laubka

∞ 1896-02-09 Wielichowo

*1874-06-30 Kluczewo

Józef

*1896-11-02 Trzcinica par.Wielichowo

Stanisława

s. #1 Hoyka

*1875-10-01 Trzcinica par.Wielichowo

Franciszek

s. #1 Hoyka

+1877-12-01 (0) Wielichowo

*1877-09-23 Trzcinica par.Wielichowo

Mateusz

s. #1 Hoyka

*1878-12-03 Trzcinica par.Wielichowo

Szczepan

s. #1 Hoyka

*1881-06-23 Trzcinica par.Wielichowo

Piotr

c. #1 Hoyka

*1884-01-31 Trzcinica par.Wielichowo

Weronika

*1796-04-02 Łubnica par.Wielichowo

Wojciech

s. #2 Sibilski (9)

*1775-04-02 Gradowice par.Wielichowo

Wincenty

Nowak

∞ 1806-11-09 Wielichowo

+1866-04-12 (79) Wielichowo

*1786-06-11 Łubnica par.Wielichowo

Małgorzata

s. Sibilski (8)

+1883-03-29 (75) Iwno

*1807-08-29 Wielichowo

Mateusz

∞ #1 Nitschke

∞ 1836-10-28 Rakoniewice

+1838-10-29 (21) Wielichowo

*~ 1817 NU (?Rakoniewice?)

Joanna

∞ #2 Bzyl

+1865-09-23 (44) Wielichowo

*1821-05-04 Wielichowo

Nepomucena

s. #2 Sibilski (15)

+1907-11-01 (66) NU

*1841-01-23 Wielichowo

Franciszek

∞ #1 Krause

∞ 1865-07-05 Wielichowo

+1878-11-22 (35) Iwno

*1843-06-13 Wielichowo

Władysława

∞ #2 Krause

∞ 1879-06-05 Iwno

+1937-02-07 (86) Mrocza pow.Nakło

*1850-06-13 Wuttrienen Kreis Allenstein

Antonina

c. #1 Sibilska (1)

+1935-04-22 (67) Buk

*1867-11-30 Kościan

Maria

Jan

Maria

c. #1 Sibilska

*1869-04-27 Bronikowo

Stanisława

∞ 1896-04-29 Kostrzyn pow.Poznań Wsch.

*1870-02-23 Pakosław pow.Rawicz

Walenty

s. #1 Sibilski (1)

+1946-01-25 (75) Borek Wlkp.

*1870-08-18 Bronikowo

Władysław

∞ 1899-09-26 Wyganów

+1932 (68) Cerekwica Nowa gm.Jaraczewo

*1864-07-13 Ołobok pow.Ostrów

Marianna

+1993-04-02 (88) Borek Wlkp.

*1904-09-24 Sokołowo pow.Września

Aniela

s. #1 Sibilski

*1872-02-04 Bronikowo

Kazimierz

∞ 1904-09-26 Kotlin

+1951-12-15 (76) Piaski pow.Gostyń

*1875-09-27 Kotlin

Marianna

s. #1 Sibilski (4)

*1873-07-15 Bronikowo

Bolesław

∞ 1899-04-18 Grodzisk

*1871-12-14 Śrem

Zofia

*1903-01-15 Horst (Kreis Hattingen, Niemcy)

Edmund

*1905-02-15 Horst (Kreis Hattingen, Niemcy)

Kazimiera

+1998-03-27 (89) NU (?Przemęt?)

*1908-05-22 Horst (Kreis Hattingen, Niemcy)

Wanda

+1994-09-15 (83) NU (?Grodzisk?)

*1911-09-15 Horst (Kreis Hattingen, Niemcy)

Jadwiga

c. #1 Sibilska

+1874-12-13 (0) Iwno

*1874-10-30 Iwno

Bronisława

s. #1 Sibilski (2)

*1875-12-02 Iwno

Franciszek

Klupp

∞ 1903-10-06 Książ

+1947-04-09 (69) Poznań

*1878-03-30 Książ

Agnieszka

s. Sibilski (3)

+1941-09-19 (36) Wolsztyn

*1905-08-02 Książ

Marian

+1983-10-25 (73) Wolsztyn

*1910-04-12 Wrocław

Jadwiga

Urszula

Teresa

s. Sibilski (1)

Tadeusz

Banach

Maria

Elżbieta

+1942-12-01 (35) NU

*1907-05-29 Łagiewniki par.Konojad

Jan

s. #1 Sibilski (4)

+1941-10-25 (64) Poznań ul.Bluszczowa

*1877-03-10 Iwno

Józef

Blasel

∞ 1906-05-09 Nowe Miasto n.Wartą

+1945-10-05 (61) Poznań ul.Bluszczowa

*1884-01-18 Książ Wlkp.

Józefa

c. Sibilska (1)

+1962-08-19 (55) Poznań ul.Bluszczowa

*1907-08-17 Essen (Niemcy)

Maria

Rybka

∞ 1935-09-07 Poznań

+1986-03-31 (74) Poznań - Junikowo

*1912-03-02 Recklinghausen (Niemcy)

Stanisław

s. Rybka (1)

Stanisław

NU

∞ 1966-11-16 Poznań

Alina

Kinga

c. Sibilska (1)

+06-1943 (34) Bytom

*1909-02-13 Essen (Niemcy)

Anna

*1907 Tczew

Jan

Piotr

c. Sibilska (3)

+1980-05-16 (69) Poznań - Smochowice ul.Lubawska

*1911-01-21 Essen (Niemcy)

Helena

+1981-07-10 (68) Poznań - Smochowice ul.Lubawska

*1912-08-20 Poznań

Zbigniew

Romuald

Zbigniew

Jarogniew

c. Sibilska (3)

+~ 1980 (66) Ostrów Wlkp.

*1914-02-12 Essen (Niemcy)

Władysława

Marian

Krystyna

Maria

Cezary

s. #1 Sibilski (7)

+1918-09-02 (39) Francja

*1878-11-10 Iwno

Stanisław

∞ 1904-06-18 Wilkowo Polskie

+1972-06-02 (89) Jelenia Góra

*1883-03-28 Siekowo par.Przemęt

Balbina

s. Sibilski (2)

+1972-12-27 (67) Jelenia Góra

*1905-05-04 Rakoniewice

Stanisław

+1985-06-06 (75) Jelenia Góra

*1910-05-01 Czerniejewo pow.Gniezno

Zofia

+2010 (73) Jelenia Góra

*1937-09-24 Leszno

Adam

s. Sibilski (2)

Józef

Jadwiga

Ryszard

Iwona

Edward

Marta

+1993-06-06 (87) NU

*1906-04-16 Rakoniewice

Zofia

Nowak

*1913-06-28 NU

Aleksy

s. Sibilski (2)

+1980-07-01 (72) Ostrów Wlkp. - Limanowskiego

*1907-09-17 Rakoniewice

Franciszek

+1998-02-13 (88) Ostrów Wlkp. - Limanowskiego

*1909-05-16 Górzno par.Szczury

Antonina

Jadwiga

s. Sibilski (1)

Mieczysław

Janina

Maciej

Iwona

+1909-10-07 (0) Rakoniewice

*1909-10-02 Rakoniewice

Marian

+2003-07-10 (92) Warszawa - Cm.Wojskowy

*1911-06-26 Rakoniewice

Władysława

+1952-12-12 (64) Warszawa - Cm.Wojskowy

*1888-09-02 NU

Stefan

+1997-08-28 (84) Jelenia Góra

*1912-11-10 Rakoniewice

Marianna

∞ 1948-03-29 Jelenia Góra

+1985-09-08 (73) Jelenia Góra

*1912-03-24 NU

Zygmunt

c. Sibilska (1)

*1917-02-04 Rakoniewice

Janina

Nowak

+1980-02-12 (66) Jelenia Góra-Cmentarz Komunalny

*1913-03-11 NU

Andrzej

Maria

c. #2 Sibilska

*1880-04-08 Iwno

Marianna

∞ 1903-09-08 Kostrzyn

*1868-01-28 Dąbrowa par.Zaniemyśl

Lucjan

c. #2 Sibilska

*1881-08-07 Iwno

Jadwiga

∞ 1911-11-21 Wolsztyn

Jan

s. #2 Sibilski

*1883-07-03 Iwno

Jan

∞ 1910-08-15 Poznań

*1889-05-15 Stęszew

Helena

c. #2 Sibilska (1)

+1965-02-07 (81) Poznań - Junikowo

*1883-07-03 Iwno

Władysława

+1965-01-18 (82) Poznań - Junikowo

*1882-03-13 NU

Józef

+2006-07-10 (89) Poznań - Junikowo

*1917-02-23 NU

Zofia

Krajka

+1990-12-09 (76) Poznań - Junikowo

*1914-06-01 Siedlec pow.Gostyń

Czesław

s. #2 Sibilski (2)

+1968-10-07 (83) Kraków - Cm.Rakowicki

*1885-07-03 Iwno

Czesław

+1940-04-13 (50) Kraków - Cm.Rakowicki

*1890-01-10 Szlachcin par.Nietrzanowo

Kazimiera

s. Sibilski (1)

+1999-09-18 (83) Kraków-Cm.Rakowicki

*1915-12-28 Düsseldorf (Niemcy)

Edmund

+2010-02-17 (89) Kraków - Cm.Rakowicki

*1920-08-01 Kraków

Maria

Małgorzata

Kazimiera

s. #2 Sibilski

*1888-06-19 Iwno

Piotr

c. #2 Sibilska (2)

+1900-11-26 (58) Wielichowo

*1842-09-07 Wielichowo

Marianna

Danel

∞ 1874-04-29 Wielichowo

*1849-11-25 Gradowice par.Wielichowo

Andrzej

*1875-12-21 Dortmund

Julian

c. Danel (1)

+1964-06-19 (83) Wolsztyn

*1881-01-16 Wielichowo

Marianna

Kubala

∞ 1906-09-26 Wielichowo

*1880-10-23 Strzelce par.Ptaszkowo

Jan

+1911-03-12 (0) Wielichowo

*1910-12-18 Wielichowo

Gracjan

s. #2 Sibilski (6)

*1845-05-20 Wielichowo

Antoni

∞ 1872-06-10 Poznań

+1904-01-13 (61) Poznań

*1842-09-04 Poznań

Rozalia

s. Sibilski (2)

+1932-02-27 (58) Poznań

*1873-03-31 Poznań

Leon

Joksch

∞ 1908-04-28 Poznań

*1876-10-28 Poznań

Amanda

*1909-07-20 Poznań

Czesław

*1913-05-12 Poznań

Władysław

*1874-07-15 Poznań

Bronisław

*1875-12-09 Poznań

Pelagia

*1877-10-06 Poznań

Jadwiga

∞ 1925-09-07 Poznań

*1862-05-04 Miłosław pow.Września

Stanisław

+1879-08-27 (0) Poznań

*1879-06-12 Poznań

Antonina

c. Sibilska (2)

*1880-06-04 Poznań

Władysława

*1885-02-21 Byszki (Bischke) pow.Chodzież

Józef

*1911-03-14 Chodzież

Zbigniew

+1919-09-05 (0) Poznań

*1919-08-02 Poznań

Jolanta

s. #2 Sibilski (4)

+1928-11-06 (81) Poznań-Górczyn

*1847-08-07 Wielichowo

Hipolit

Wytyk

∞ 1873-01-28 Kościan

+1926-01-28 (79) Poznań-Górczyn

*1847-01-26 Kościan

Franciszka

s. Sibilski (6)

+1953-11-28 (79) Poznań-Miłostowo

*1873-12-22 Kościan

Julian

+1943-10-21 (66) Poznań-Miłostowo

*1876-11-23 Łopienno pow.gnieźnieński

Pelagia

*1901-12-29 Essen (Niemcy)

Wanda

Gross

∞ 1927-02-01 Poznań

Teofil

c. Sibilska (2)

*1901-12-29 Essen (Niemcy)

Julia

∞ #1 N.N.

∞ #2 Kejna

∞ 1924-08-27 Poznań

*1902-06-16 Berlin

Franciszek

c. #1 Kejna

Julia

c. #2 Kejna

*1927-01-14 Poznań

Margot

s. Sibilski (2)

+1981-09-24 (78) Poznań-Miłostowo

*1903-04-30 Łopienno pow.gnieźnieński

Zygmunt

∞ 1932-10-22 Poznań

+1984-07-11 (78) Poznań-Miłostowo

*1906-05-16 Kierski (niem.Kierzki) par.Łódź

Antonina

s. Sibilski (2)

Michał

Hanna

Izabela

Joanna

Urszula

*1904-11-20 Bochum (Niemcy)

Helena

∞ 1927-02-25 Poznań

*1897-07-20 Miłosław pow.Września

Czesław

*1907-11-05 Bochum (Niemcy)

Aleksy

+1991-08-06 (81) Poznań-Miłostowo

*1909-08-23 Bochum (Niemcy)

Maria

∞ 1932-06-04 Poznań

*1889-01-04 Warszawa

Stefan

+1978-05-23 (70) Poznań-Miłostowo

*1907-08-01 NU

Roman

+˂ 1880-05-31 (2) NU

*1877-07-11 Dortmund

Prakseda

c. Sibilska (3)

+1932-09-13 (52) Poznań

*1880-05-31 Kościan

Prakseda

*1873-02-01 Krzywiń pow.Kościan

Ignacy

+1971-09-09 (68) Poznań - Junikowo

*1903-04-24 Poznań

Stanisław

+1988-10-06 (79) Poznań - Junikowo

*1908-12-29 NU

Franciszka

*1904-11-24 Poznań

Leokadia

+1908-04-01 (0) Poznań

*1907-11-25 Poznań

Irena

s. Sibilski (4)

+03-1961 (79) Poznań-Junikowo

*1882-12-24 Kiełczewo par.Kościan

Jan

∞ 1912-01-26 Krotoszyn

+10-1975 (89) Poznań - Junikowo

*1886-07-22 Krotoszyn

Marta

s. Sibilski (3)

+1987-09-16 (74) Poznań-Górczyn

*1913-01-30 Bochum (Niemcy)

Kazimierz

Waleria

c. Sibilska (1)

Ewa

+1998-03-10 (59) Poznań-Górczyn

*1938-09-18 NU

Franciszek

+1991-07-08 (24) Poznań-Górczyn

*1966-07-27 NU

Maciej

s. Sibilski (2)

Piotr

+2005-05-30 (56) Morasko

*1948-11-05 Poznań

Iwona

Monika

Tomasz

s. Sibilski (2)

Krzysztof

Małgorzata

Witold

Piotr

+1914-10-24 (0) Bochum (Niemcy)

*1914-10-23 Bochum (Niemcy)

Janina

+2012-11-28 (90) Poznań-Junikowo

*1922-02-01 Poznań

Marian

s. Sibilski (3)

+2015-06-18 (90) Poznań-Junikowo

*1924-06-20 Poznań

Henryk

∞ 1951-08-09 Poznań

Danuta

Anna

Barbara

Ewa

Rafał

c. #2 Sibilska

*1849-11-08 Wielichowo

Elżbieta

c. #2 Sibilska

+1852-04-30 (0) Wielichowo

*1852-04-20 Wielichowo

Agnieszka

c. #2 Sibilska

+1855-05-24 (0) Wielichowo

*1855-05-24 Wielichowo

Magdalena

c. #2 Sibilska

*1857-09-07 Wielichowo

Tekla

Franciszek

s. Sibilski (10)

+1881-07-24 (70) Opalenica

*1810-10-12 Wielichowo

Walenty

∞ #1 Krajewska

∞ 1840-10-25 Kamieniec

+1859-05-23 (45) Łęki Wielkie

*~ 1814 NU

Elżbieta

∞ #2 Gałkowska

+1881-01-05 (68) Opalenica

*~ 1813 Wielichowo

Balbina

c. #1 Sibilska

*1841-09-18 Ujazd par.Kamieniec

Konstancja

c. #1 Sibilska (9)

+1920-06-27 (76) Wielichowo

*1843-09-21 Ujazd par.Kamieniec

Aniela

Bzyl

∞ 1860-10-24 Łęki Wielkie

+1910-08-01 (69) Wielichowo

*1840-11-30 Wielichowo

Stanisław

s. Bzyl

+1865-11-23 (4) Wielichowo

*1861-09-18 Wielichowo

Wacław

s. Bzyl (11)

*1864-05-30 Wielichowo

Antoni

∞ 1887-08-31 Wielichowo

+1910-07-30 (41) Wielichowo

*1869-02-08 Wielichowo

Konstancja

∞ #2 Drzymała

∞ 1912-01-29 Grodzisk

+1915-01-30 (45) Wielichowo

*1869-12-14 Słocin par.Grodzisk

Wiktoria

s. #1 Bzyl

*1888-06-23 Wilkowo Polskie

Władysław

∞ 1911-05-16 Wielichowo

*1888-01-13 Zakrzewko par.Duszniki

Józefa

s. #1 Bzyl

+1894-05-09 (3) Wielichowo

*1891-05-01 Berlin

Franciszek

s. #1 Bzyl

+1897-01-13 (4) Wielichowo

*1892-12-23 Gradowice par.Wielichowo

Adam

s. #1 Bzyl

+1979-01-07 (83) Poznań

*1895-06-29 Gradowice par.Wielichowo

Piotr

c. #1 Bzyl

+1948-06-19 (50) Poznań

*1897-07-22 Gradowice par.Wielichowo

Anna

c. #1 Bzyl

+1903-09-19 (4) Wielichowo

*1899-01-04 Gradowice par.Wielichowo

Jolanta

s. #1 Bzyl

+1907-01-23 (4) Wielichowo

*1902-12-03 Gradowice par.Wielichowo

Franciszek

s. #1 Bzyl

+1977-09-01 (72) Poznań

*1905-02-07 Gradowice par.Wielichowo

Walenty

s. #1 Bzyl

+1914-05-12 (7) Wielichowo

*1906-10-21 Gradowice par.Wielichowo

Edmund

c. #1 Bzyl

*1908-03-26 Gradowice par.Wielichowo

Joanna

s. #1 Bzyl

+1910-10-02 (0) Wielichowo

*1910-07-29 Gradowice par.Wielichowo

Konstanty

s. Bzyl (8)

+1932-12-02 (66) Wielichowo

*1866-09-16 Wielichowo

Franciszek

∞ 1890 Babimost

+1937 (73) Wielichowo

*1864-11-19 Babimost

Pelagia

s. Bzyl

+1891-08-10 (0) Wielichowo

*1891-08-09 Wielichowo

Hipolit

c. Bzyl

+1893-01-24 (0) Wielichowo

*1892-09-23 Wielichowo

Tekla

s. Bzyl

+1894-06-17 (0) Wielichowo

*1893-08-03 Wielichowo

Stefan

c. Bzyl

+1896-05-23 (0) Wielichowo

*1896-05-22 Wielichowo

Helena

c. Bzyl

+1896-05-27 (0) Wielichowo

*1896-05-22 Wielichowo

Helena

s. Bzyl

+1897-09-26 (0) Wielichowo

*1897-09-26 Wielichowo

Adam

s. Bzyl

+1903-01-31 (4) Wielichowo

*1898-12-03 Wielichowo

Franciszek

s. Bzyl

+1902-10-28 (0) Wielichowo

*1902-02-22 Wielichowo

Piotr

c. Bzyl (5)

*1869-03-08 Wielichowo

Józefa

∞ 1889-08-28 Wielichowo

*1865-11-17 Manieczki pow.Śrem

Andrzej

*1892-04-06 Wielichowo

Dezyderiusz

+11-1939 (40) NU

*1899-05-20 Wielichowo

Jan

+1903-01-18 (0) Wielichowo

*1903-01-18 Wielichowo

Agnieszka

+1905-01-30 (0) Wielichowo

*1905-01-30 Wielichowo

Walenty

+1906-12-07 (0) Wielichowo

*1906-12-07 Wielichowo

Marianna

s. Bzyl

+1872-07-24 (0) Wielichowo

*1872-02-25 Wielichowo

Kazimierz

c. Bzyl

+1876-11-15 (3) Wielichowo

*1873-08-08 Wielichowo

Marianna

s. Bzyl

+1876-07-26 (0) Wielichowo

*1876-05-27 Wielichowo

Władysław

c. Bzyl

*1879-09-02 Wielichowo

Marianna

∞ 1904-04-25 Wielichowo

*1877-09-28 Kołnierz par.Wielichowo

Michał

c. Bzyl

+1963-05-05 (80) Leszno

*1882-08-28 Wielichowo

Franciszka

∞ 1908-10-26 NU

Józef

s. #1 Sibilski

+1851-10-23 (5) Kamieniec

*1846-06-18 Ujazd par.Kamieniec

Jan

c. #1 Sibilska

+1848-12-27 (0) Kamieniec

*1848-12-21 Ujazd par.Kamieniec

Wiktoria

s. #1 Sibilski

*1850-02-07 Ujazd par.Kamieniec

Franciszek

s. #1 Sibilski (4)

+1942-09-22 (89) NU

*1852-09-29 Ujazd par.Kamieniec

Władysław

Kulka

∞ 1878-06-14 Berlin-Charlottenburg

+1927 (71) NU

*1856-10-10 Witaszyckie Olędry pow.Jarocin

Antonina

c. Sibilska (4)

+1939-10-15 (61) Berlin

*1878-08-15 Wielichowo

Maria

∞ #1 N.N.

∞ #2 Poblotzki

∞ 1906-01-24 Berlin

+1959-11-12 (78) Berlin

*1881-09-07 Sznurki pow.Kartuzy

August

s. #1 Sibilski

+1975-11-09 (77) Berlin

*1898-05-06 Berlin-Neu Weisensee

Johann

s. #2 Poblotzki

+1909-12-22 (3) Berlin

*1905-12-29 Berlin

Wilhelm

s. #2 Poblotzki

+1906-12-23 (0) Berlin

*1906-11-18 Berlin

Bruno

c. #2 Poblotzki

+1982-09-04 (61) Berlin

*1921-02-23 Berlin

Gerda

Große

∞ 1942-02-25 Berlin

+2008-08-18 (89) Berlin

*1919-05-06 Berlin-Lichtenberg

Siegfried

+1882-06-22 (2) Wielichowo

*1879-10-18 Wielichowo

Karol

+1967 (81)

*1886-08-12 Berlin-Charlottenburg

Erich

*1888-05-29 Berlin-Charlottenburg

Franz

s. #1 Sibilski

+1855-11-30 (0) Łęki Wielkie

*1855-10-12 Łęki Małe par.Łęki Wielkie

Piotr

c. #1 Sibilska (5)

*1855-10-12 Łęki Małe par.Łęki Wielkie

Jadwiga

∞ 1876-02-02 Wielichowo

*1852-09-30 Wielichowo

Franciszek

*1877-03-02 Wielichowo

Józefa

+1884-10-19 (5) Wielichowo

*1879-09-27 Wielichowo

Stanisław

+1886-01-17 (3) Wielichowo

*1882-05-22 Wielichowo

Antoni

*1885-03-14 Wielichowo

Marianna

*1887-12-30 Wielichowo

Mieczysław

c. #1 Sibilska

+1859-08-26 (1) Łęki Wielkie

*1858-03-17 Łęki Małe par.Łęki Wielkie

Józefa

c. #1 Sibilska

+1859-06-01 (0) Wielichowo

*1859-05-23 Łęki Małe par.Łęki Wielkie

Helena

s. Sibilski (13)

+1866-10-31 (53) Wielichowo

*1813-01-20 Strzelce par.Ptaszkowo

Antoni

+1867-09-20 (45) Wielichowo

*1822-01-03 Wielichowo

Marcjanna

c. Sibilska (8)

+1926-03-20 (84) Wielichowo

*1842-02-19 Wielichowo

Teofila

∞ 1866-11-23 Wielichowo

+1901-07-07 (68) Wielichowo

*~ 1833 Wielichowo

Stanisław

+1871-10-27 (4) Wielichowo

*1867-09-25 Wielichowo

Michalina

Leszno

*1869-06-05 Wielichowo

Władysław

∞ 1892-11-09 Wielichowo

Leszno

*1866-08-05 Wielichowo

Marianna

*1893-07-27 Wielichowo

Ludwik

+1943-04-13 (48) Leszno

*1894-12-28 Wielichowo

Antoni

∞ 1922-05-13 Leszno

+1980 (82) Leszno

*1898-02-13 Stankowo pow.Gostyń

Pelagia

+1897-01-23 (0) Wielichowo

*1896-10-17 Wielichowo

Stanisław

+1968-12-14 (71) Poznań - Junikowo

*1897-12-08 Wielichowo

Gracjan

+1946-05-09 (46) NU

*1900-01-24 Wielichowo

Franciszek

+1983 (79) Leszno

*1904-02-14 Wielichowo

Walenty

NU

+1960 (45) Leszno

*1915 NU

Zofia

+1871-10-28 (0) Wielichowo

*1871-03-18 Wielichowo

Franciszek

*1872-08-25 Wielichowo

Ludwik

*1875-05-16 Wielichowo

Eleonora

+1940 (62) Wielichowo

*1878-07-19 Wielichowo

Prakseda

∞ 1904-05-01 Wielichowo

*1876-01-05 Zielęcin

Paweł

+1957-03-16 (52) Grodzisk Wlkp.

*1905-02-14 Wielichowo

Leon

*1906-11-22 Wielichowo

Gracjan

+1983-09-22 (74) Wielichowo

*1909-01-03 Wielichowo

Antoni

+1911-10-25 (0) Wielichowo

*1911-09-29 Wielichowo

Hieronim

+1914-10-03 (0) Wielichowo

*1914-08-29 Wielichowo

Marian

+1952-05-02 (71) Wielichowo

*1880-11-19 Wielichowo

Marianna

+1941 (58) Hannover

*1883-06-13 Wielichowo

Antonina

s. Sibilski (11)

+1899-10-26 (55) Wielichowo

*1844-09-19 Wielichowo

Mateusz

Bzyl

∞ 1868-02-07 Wielichowo

+1933-05-05 (86) Wielichowo

*1846-11-14 Wielichowo

Cecylia

s. Sibilski (3)

+1910-01-20 (40) Wielichowo

*1869-07-31 Wielichowo

Ludwik

∞ 1895-01-16 Wielichowo

+1947-11-11 (75) Wielichowo

*1872-03-23 Wielichowo

Balbina

c. Sibilska (1)

+1951-11-16 (56) Wielichowo

*1895-11-15 Wielichowo

Stanisława

Długi

∞ 1919-11-11 Wielichowo

*1893-05-26 Gryżyna

Antoni

Zenon

*1901-06-05 Wielichowo

Antonina

s. Sibilski (1)

+1955-04-11 (49) Wielichowo

*1906-02-22 Wielichowo

Kazimierz

∞ 1947-08-18 Wielichowo

+1987-11-16 (80) Wielichowo

*1907-11-05 Trzcinica par.Wielichowo

Leonarda

+1996-08-20 (43) Wielichowo

*1953-07-02 Poznań

Marian

s. Sibilski (5)

+1947-11-12 (75) Konojad

*1872-01-09 Wielichowo

Franciszek

∞ 1904-02-10 Konojad

+1964 (87) Konojad

*1877-11-05 Kościan

Teodora

s. Sibilski (1)

+1975-01-20 (70) Poznań-Miłostowo

*1904-10-11 Konojad

Maksymilian

Dux

+1996-12-06 (82) Poznań-Miłostowo

*1914-01-28 Poznań

Aleksandra

Jan

*1906-10-17 Konojad

Stanisława

*1909-02-20 Konojad

Eleonora

∞ 1934-09-29 Konojad

Ludwik

Zofia

Kazimiera

*1874-09-18 Wielichowo

Michalina

∞ 1898-02-16 Wielichowo

*1873-06-05 Czacz

Piotr

s. Sibilski (6)

+1923-11-23 (47) Wielichowo

*1876-10-22 Wielichowo

Stanisław

∞ 1900-11-19 Wielichowo

+1956-12-17 (75) Wielichowo

*1881-05-05 Ziemin par.Wielichowo

Stanisława

+1902-09-24 (0) Wielichowo

*1901-11-04 Wielichowo

Stanisław

s. Sibilski (6)

+1957-10-04 (53) Wielichowo

*1904-03-12 Wielichowo

Józef

∞ #1 Borowczyk

∞ 1931-06-06 Wielichowo

+1939-12-11 (29) Wielichowo

*1910-11-10 Gradowice par.Wielichowo

Klementyna

∞ #2 Krupka

∞ 1945-04-16 Wielichowo

+2001-04-03 (80) Wielichowo

*1920-05-20 Śniaty par.Wilkowo Pol.

Władysława

c. #1 Sibilska

Stefania

s. #1 Sibilski

Bronisław

c. #1 Sibilska (2)

Maria

Ryszard

Jerzy

Wiesław

c. #2 Sibilska

Irena

c. #2 Sibilska

Wanda

s. #2 Sibilski

Józef

c. Sibilska (4)

+1944-03-13 (37) Wielichowo

*1906-05-01 Wielichowo

Zofia

∞ 1928-08-13 Wielichowo

+1951-10-28 (57) NU

*1894-09-04 Grodzisk Wlkp.

Franciszek

Ludwika

Zofia

Władysław

+1938-11-24 (0) Wielichowo

*11-1938 Wielichowo

Andrzej

s. Sibilski (3)

+1956-04-23 (47) Kębłowo

*1908-08-18 Wielichowo

Mateusz

+1992-05-07 (84) Kębłowo

*1907-10-15 Jaromierz par.Kopanica

Teresa

Florian

Jolanta

Ryszard

+1960-10-21 (50) Wielichowo

*1910-09-20 Wielichowo

Edward

∞ 1936-02-15 Wielichowo

+1983-01-14 (76) Wielichowo

*1906-10-31 Wielichowo Wieś

Bronisława

s. Sibilski (3)

+1964-07-16 (51) Wolsztyn-ul.Lipowa

*1912-11-09 Wielichowo

Gracjan

∞ 1935-07-30 Wolsztyn

+1991-07-03 (75) Wolsztyn-ul.Lipowa

*1916-01-04 Obra pow.Babimost

Melania

s. Sibilski (1)

+1990-01-09 (52) NU

*1937-03-11 Wolsztyn

Józef

Tomys

Maria

s. Sibilski (1)

Włodzimierz

Jankun

Teresa

Mariola

s. Sibilski (2)

+1988-07-30 (48) Wolsztyn - Cm.ul.Lipowa

*1940-01-15 Zielona Góra

Aleksander

Sabina

Małgorzata

Teresa

Halina

c. Sibilska (9)

+1940-03-25 (60) Wielichowo

*1879-10-01 Wielichowo

Jadwiga

∞ #1 Grześ

∞ 1898-09-03 Wielichowo

+1920-07-25 (50) Wielichowo

*1869-08-05 Trzcinica par.Wielichowo

Wawrzyniec

∞ #2 Braun

∞ 1921-07-05 Wielichowo

+1944-05-27 (61) Wielichowo

*1882-12-30 Krummwalde (Krzywy Las) par.Lwówek

Józef

c. #1 Grześ

*1899-10-20 Trzcinica par.Wielichowo

Bronisława

s. #1 Grześ

*1900-11-05 Trzcinica par.Wielichowo

Stanisław

s. #1 Grześ

*1903-03-25 Trzcinica par.Wielichowo

Franciszek

∞ 1933-06-05 Nowa ???

Helena

s. #1 Grześ

+1991-04-01 (85) Wielichowo

*1905-05-19 Trzcinica par.Wielichowo

Jan

Ciorga

∞ 1937-04-28 Białcz Stary

+1989-01-29 (76) Wielichowo

*1912-08-05 NU

Stefania

c. #1 Grześ

+1986-03-13 (78) Wielichowo

*1907-09-19 Trzcinica par.Wielichowo

Franciszka

∞ 1928-11-27 Wielichowo

+1942-03-02 (41) Wielichowo

*1900-12-07 Trzcinica par.Wielichowo

Albin

s. #1 Grześ

*1909-08-31 Trzcinica par.Wielichowo

Mateusz

c. #1 Grześ

+1997-09-25 (86) Wielichowo

*1911-06-23 Trzcinica par.Wielichowo

Anna

Weiss

∞ 06-1933 Wielichowo

+1973-03-10 (70) Wielichowo

*1902-10-21 Trzcinica par.Wielichowo

Stanisław

c. #1 Grześ

+1914-10-09 (0) Wielichowo

*1914-07-26 Trzcinica par.Wielichowo

Cecylia

s. #1 Grześ

+1918-10-26 (0) Wielichowo

*1918-10-26 Trzcinica par.Wielichowo

Konstanty

c. Sibilska (2)

+1936-03-05 (53) Wielichowo

*1882-07-20 Wielichowo

Prakseda

∞ 1903-01-27 Wielichowo

+1923-01-05 (47) Wielichowo

*1875-06-13 Wielichowo

Antoni

+1967-12-14 (59) Wielichowo

*1908-02-15 Wielichowo

Gertruda

∞ 1927-02-23 Wielichowo

+1978-04-25 (74) Wielichowo

*1903-10-01 Gradowice par.Wielichowo

Stanisław

*1910-03-04 Wielichowo

Kazimiera

∞ 1929-09-03 Wielichowo

Władysław

c. Sibilska (4)

+1954-04-21 (69) Wielichowo

*1884-10-05 Wielichowo

Franciszka

∞ 1906-02-21 Wielichowo

+1952-01-14 (80) Wielichowo

*1871-12-27 Poladowo par.Śmigiel

Jan

+1990-03-10 (83) Wielichowo

*1906-12-16 Wielichowo

Seweryn

+1910-09-29 (1) Wielichowo

*1909-09-25 Wielichowo

Franciszek

Edward

∞ 1950-02-18 Wielichowo

+1990-07-07 (72) Wielichowo

*1918-06-21 Iker (Niemcy)

Marta

*1914-01-24 Wielichowo

Kazimierz

*1886-10-08 Wielichowo

Stanisława

∞ 1905-06-06 Wielichowo

*1882-03-04 Kiełczewo par.Kościan

Kazimierz

+1890-06-03 (1) Wielichowo

*1888-12-03 Wielichowo

Marianna

+1951-05-31 (62) Ostrów Wlkp.

*1888-12-03 Wielichowo

Wiktoria

∞ 1910-06-15 Wielichowo

*1885-02-02 Wielichowo

Kazimierz

s. Sibilski (2)

+1956-10-12 (65) Poznań-Miłostowo

*1891-06-13 Wielichowo

Antoni

+1973-04-11 (80) Poznań-Miłostowo

*1893-03-21 Snowidowo par.Ptaszkowo

Maria

s. Sibilski (2)

Władysław

Otocka

+1996-07-26 (72) Poznań-Miłostowo

*1923-11-10 Andrespol

Kazimiera

Anna

Lucyna

+1996-04-10 (69) Poznań-Górczyn

*1926-07-31 Poznań

Joanna

c. Sibilska (4)

*1847-02-11 Wielichowo

Julianna

∞ 1874-11-23 Grodzisk

+1886-12-13 (44) Wielichowo

*1842-10-02 Kurowo par.Grodzisk

Franciszek

*1875-09-30 Kurowo par.Grodzisk

Franciszek

*1878-01-09 Doktorowo par.Grodzisk

Antoni

*1881-09-08 Doktorowo par.Grodzisk

Karol

*1884-06-27 Doktorowo par.Grodzisk

Władysława

*1849-07-18 Wielichowo

Magdalena

Schulz

∞ 1878-05-25 Poznań (I obw.wiejski)

*1842-10-16 Choryń par.LU Racot

Eduard

s. Sibilski (13)

+1916-04-22 (64) Wielichowo

*1851-10-26 Wielichowo

Karol

∞ 1876-07-04 Wielichowo

+1923-01-31 (65) Wielichowo

*1857-10-08 Wielichowo

Jadwiga

+1955-01-20 (77) Rawicz

*1877-04-19 Wielichowo

Stanisława

Gawron

∞ 1898-05-11 Wielichowo

*1869-07-06 Wąbiewo par.Parzęczewo

Jan

+1879-01-09 (0) Wielichowo

*1878-11-26 Wielichowo

Franciszek

s. Sibilski (4)

*1879-12-28 Wielichowo

Julian

Ptak

∞ 1902-04-08 Wielichowo

*1880-08-02 Wielichowo

Marianna

*1902-11-18 Wielichowo

Wiktoria

∞ 1922-12-19 Recklinghausen

Czesław

*1904-03-08 Wielichowo

Józef

*1905-11-10 Wielichowo

Stanisław

*1909-01-24 Wielichowo

Marianna

+1919-10-09 (37) Wielichowo

*1882-04-13 Wielichowo

Antoni

Pawlak

Marianna

s. Sibilski (4)

+1943-11-17 (59) Leszno

*1884-09-19 Wielichowo

Stanisław

∞ 1912-11-26 Święciechowa

*1891-03-17 Siekówko par.Przemęt

Maria

Zygmunt

+1991-03-23 (74) NU

*1917-01-21 Leszno

Gertruda

Janina

+1990-12-10 (70) NU

*1920-11-08 Leszno

Eleonora

*1886-11-18 Wielichowo

Marianna

*1889-06-11 Wielichowo

Antonina

Majer

∞ 1911-08-22 Wielichowo

*1887-12-30 Zakrzewo par.Witaszyce

Roman

*1891-12-16 Wielichowo

Gracjan

s. Sibilski (3)

+1966-05-31 (72) Wielichowo

*1894-04-16 Wielichowo

Władysław

+1938-12-27 (40) Wielichowo

*1898-06-05 Wielowieś k.Inowrocławia

Jadwiga

s. Sibilski (3)

Gracjan

+1980 (55) Luboń

*1925 NU

Irena

s. Sibilski (2)

Henryk

Róża

Krzysztof

Piotr

s. Sibilski (2)

Eugeniusz

Anna

Robert

Dawid

s. Sibilski (1)

Janusz

Danuta

Małgorzata

+1990-10-01 (69) NU

*1921-03-29 Wanne - Niemcy

Helena

Mieczysława

+1978-10-05 (82) Wielichowo

*1896-09-18 Wielichowo

Hieronim

∞ 1924 Wielichowo

+1971-10-16 (78) Wielichowo

*1893-01-29 Wielichowo

Anzelma

s. Sibilski (6)

+1976-12-12 (77) Gdynia

*1899-10-09 Wielichowo

Karol

∞ 1928-02-13 Wielichowo

+2004-03-11 (97) Gdynia

*1906-06-07 Wielichowo

Florentyna

s. Sibilski (1)

Kazimierz

Urszula

Katarzyna

s. Sibilski (1)

Henryk

Joanna

Irmina

s. Sibilski (1)

Stanisław

Barbara

Agnieszka

Celina

Anna Marta

+1941-09-07 (0) Wielichowo

*1941-05-31 Wielichowo

Eugeniusz

c. Sibilska (3)

+1979-11-24 (77) Wielichowo

*1902-05-24 Wielichowo

Helena

Zalisz

∞ 1924-07-21 Wielichowo

+1986-12-22 (88) Wielichowo

*1898-10-25 Wielichowo

Stanisław

+1928-04-17 (0) Wielichowo

*1928-04-10 Wielichowo

Zenon

+1975-11-20 (45) Wielichowo

*1930-11-14 Wielichowo

Ireneusz

+1932-11-24 (0) Wielichowo

*08-1932 Wielichowo

Bogdan

+1904-09-22 (0) Wielichowo

*1904-09-07 Wielichowo

Jadwiga

+1853-12-20 (0) Wielichowo

*1853-05-20 Wielichowo

Helena

+1858 (4) Wielichowo

*1854-11-25 Wielichowo

Marianna

s. Sibilski (7)

+1930-01-06 (73) Grodzisk

*1856-11-30 Wielichowo

Andrzej

∞ 1888-10-01 Grodzisk

*1864-09-09 Kobylniki par.Grodzisk

Stanisława

+1894-11-13 (3) Wielichowo

*1891-05-10 Wielichowo

Antoni

+1959-12-25 (66) Grodzisk Wlkp.

*1893-11-04 Wielichowo

Stanisław

+1896-03-08 (0) Wielichowo

*1895-04-10 Wielichowo

Jan

*1897-08-05 Grodzisk

Marian

*1899-04-08 Doktorowo par.Grodzisk

Antonina

+1936-01-02 (32) Grodzisk

*1903-06-03 Doktorowo par.Grodzisk

Władysława

+1990-06-17 (83) Luboń

*1906-06-30 Grodzisk Wlkp.

Anna

*1859-01-04 Wielichowo

Antoni

*1860-12-11 Wielichowo

Wiktoria

*1862-07-09 Wielichowo

Aleksy

+1865-03-13 (0) Wielichowo

*1864-05-20 Wielichowo

Jan

*1866-02-22 Wielichowo

Pelagia

s. Sibilski (8)

+1887-03-10 (71) Wielichowo

*1815-04-01 Wielichowo

Wojciech

+1883-12-31 (66) Wielichowo

*1817-03-06 Wielichowo

Marianna

c. Sibilska (7)

+1909-03-12 (67) Wielichowo

*1841-09-06 Wielichowo

Marianna

+1914-05-30 (79) Wielichowo

*~ 1835 Wielichowo

Adam

c. Mąkowska (1)

*1864-01-14 Wielichowo

Antonina

∞ #1 Firlej

NU

∞ #2 Antkowiak

∞ 1886-11-13 Wielichowo

*1864-12-25 Karczewo par.Kamieniec

Jan

s. #2 Antkowiak

*1887-11-30 Parzęczewo

Franciszek

Klepka

∞ 1912-11-05 Berolini par.św.Paweł

Jadwiga

+1867-09-21 (1) Wielichowo

*1865-11-29 Wielichowo

Franciszek

+1869-07-28 (0) Wielichowo

*1868-10-31 Wielichowo

Stanisława

*1871-08-12 Wielichowo

Ludwik

*1875-10-27 Wielichowo

Stanisława

*1878-08-19 Wielichowo

Janina

s. Mąkowski (4)

*1881-02-13 Wielichowo

Walenty

Lepa

∞ 1906-05-14 Wioska

+1933-02-16 (52) Wielichowo

*1880-05-10 Wioska par.Gnin

Antonina

+1970-10-14 (62) Wielichowo

*1908-03-18 Wielichowo

Józef

∞ 1935-08-04 Wielichowo

+1964-02-18 (52) Wielichowo

*1911-07-24 Wielichowo

Marianna

s. Mąkowski (3)

+1978-02-10 (67) Wielichowo

*1910-07-04 Wielichowo

Jan

∞ 1935-04-13 Wielichowo

+1988-11-21 (75) Wielichowo

*1913-02-03 Wielichowo

Anna

+1936-09-17 (0) Wielichowo

*1936-07-01 Wielichowo

Maria

Jan

+1941-12-17 (0) Wielichowo

*1940-12-22 Wielichowo

Zenon

+2002-08-12 (90) Wielichowo

*1912-04-25 Wielichowo

Florian

∞ 1947-05-15 Wielichowo

+1979-02-06 (64) Wielichowo

*1914-08-05 Gradowice par.Wielichowo

Anna

Czesław

∞ 1950-01-28 Wielichowo

+2007-03-03 (85) Wielichowo

*1921-06-17 Wielichowo

Emilia

+1862-05-10 (17) Wielichowo

*1844-07-10 Wielichowo

Jan

c. Sibilska (8)

*1846-07-06 Wielichowo

Brygida

∞ 1871-11-08 Wielichowo

*1846-04-20 NU

Franciszek

+1879-07-13 (6) Wielichowo

*1872-09-26 Wielichowo

Michał

*1874-09-21 Wielichowo

Wacław

*1876-07-04 Wielichowo

Aleksy

+1880-09-24 (2) Wielichowo

*1878-06-27 Wielichowo

Władysława

*1880-09-15 Wielichowo

Stanisław

*1883-03-13 Wielichowo

Franciszek

+1885-03-28 (1) Wielichowo

*1884-03-20 Wielichowo

Marian

+1886-09-26 (1) Wielichowo

*1885-06-11 Wielichowo

Antoni

szewc

+1887-04-02 (38) Wielichowo

*1849-01-04 Wielichowo

Melchior

∞ 1880-01-28 Wielichowo

*1849-01-12 Wielichowo

Antonina

c. Sibilska (2)

+1877-08-14 (26) Wielichowo

*1851-02-15 Wielichowo

Julianna

∞ 1875-04-20 Wielichowo

+1911-09-09 (64) Wielichowo

*1846-11-17 Ptaszkowo

Ksawery

+1879-07-20 (3) Wielichowo

*1876-03-15 Wattenscheidt

Franciszek

+1877-07-13 (0) Wielichowo

*1877-06-27 Wielichowo

Władysław

s. Sibilski (9)

szewc

+1913-05-10 (60) Wielichowo

*1853-03-06 Wielichowo

Józef

∞ 1880-02-04 Wielichowo

+1932-04-04 (74) Wielichowo

*1857-09-03 Wielichowo

Marianna

+1882-05-27 (1) Wielichowo

*1881-01-25 Wielichowo

Karol

s. Sibilski (5)

+04-1962 (80) Poznań ul.Bluszczowa

*1882-02-20 Wielichowo

Andrzej

∞ #1 Ankiewicz

∞ 1905-10-17 Wielichowo

+1937-12-30 (65) Poznań ul.Samotna

*1872-04-01 Rakoniewice

Teodora

∞ #2 Zielińska

+1965-01-04 (73) NU

*1891-01-28 Bożechowo

Aniela

s. #1 Sibilski (3)

+1946-05-10 (39) Poznań ul.Bluszczowa

*1906-07-01 Wielichowo

Henryk

∞ #1 Stefańska

∞ 1930-12-27 P-ń par.Zmartw. Pańskiego

+1939 (31) Poznań ul.Samotna

*1908-08-15 Berlin

Ludwika

∞ #2 Koszarska

Janina

c. #1 Sibilska (2)

Janina

+1993-07-07 (64) Szczecin

*1929-03-30 Żegocin

Franciszek

Ryszard

+1992-02-22 (39) Szczecin

*1952-12-08 Szczecin

Zbigniew

s. #1 Sibilski (1)

Zenon

Maria

Jacek

s. #2 Sibilski

+1970-07-20 (27) Poznań-Junikowo

*1943-01-12 Poznań

Zbigniew

c. #1 Sibilska

+1908-08-14 (0) Wielichowo

*1907-11-18 Wielichowo

Maria

s. #1 Sibilski (1)

+1983-05-09 (74) Tczew

*1909-01-20 Wielichowo

Ignacy

Stopa

+2004-02-10 (83) NU

*1920-05-30 Zblewo pow.starogardzki

Maria

s. Sibilski (2)

+1999-02-06 (55)

*1943-10-22 Tczew

Jerzy

Alicja

s. Sibilski (1)

Dariusz

Iwona

Tomasz

c. Sibilska (2)

Jadwiga

Jacek

Kamil

Dominika

s. #1 Sibilski (8)

+1963-07-31 (53) Poznań ul.Bluszczowa

*1910-04-02 Wielichowo

Florian

Borda

+1996-07-08 (85) Poznań-Miłostowo

*1910-07-20 Poznań

Aniela

c. Sibilska (2)

Wanda

+2006-10-24 (76) Poznań-Górczyn

*1930-02-22 Poznań

Zenon

Danuta

Bogumiła

c. Sibilska (4)

Mirosława

Stanisław

Urszula

Jacek

Krzysztof

Maria

c. Sibilska (2)

+2011-05-02 (76) Poznań-Miłostowo

*1935-02-04 Poznań

Longina

Kalet

+1997-12-05 (68) Poznań - Miłostowo

*1929-01-17 Pamiątkowo

Henryk

Andrzej

Mirosław

+1946 (10) Poznań ul.Bluszczowa

*1936 Poznań

Maria

s. Sibilski (1)

Bronisław

Kazimiera

c. Sibilska (1)

Laura

Kowal

Rafał

Witold

+2008-04-28 (63) Poznań-Miłostowo

*1944-04-30 Poznań

Zbigniew

Regina

Zdzisław

Marek

s. #1 Sibilski

+1998-12-31 (86) Poznań-Junikowo

*1912-12-15 Wielichowo

Adam

∞ 1947-01-22 P-ń par.Zmartw. Pańskiego

+1989-07-04 (76) Cerekwica

*1912-12-20 Głuchowo

Helena

c. Sibilska (6)

+1927-07-30 (43) Wielichowo

*1883-09-23 Wielichowo

Stanisława

∞ 1904-01-26 Wielichowo

*1880-02-29 Wielichowo

Kazimierz

+1905-03-07 (0) Wielichowo

*1905-01-09 Wielichowo

Seweryna

+1907-06-22 (0) Wielichowo

*1907-03-19 Wielichowo

Józef

Urzędnik pocztowy

NU

*1908-11-08 Wielichowo

Stanisław

c. Trąbalska (8)

+1978-04-10 (68) Siedlisko (k.Nowej Soli)

*1910-01-07 Wielichowo

Jarosława

∞ 1929-03-27 Ołyka (woj.wołyńskie)

+1971-10-02 (65) Siedlisko (k.Nowej Soli)

*1906-07-10 Czechy ( Austo-Węgry)

Hieronim

Edmund

Waleria

+1936-01-01 (0) Wielichowo

*1936-01-01 Wielichowo

Mieczysław

+1941-04-08 (0) Wielichowo

*1941-04-08 Wielichowo

Kazimierz

Wanda

Halina

Zenon

Cecylia

c. Trąbalska (1)

+1994-05-23 (82) Wielichowo

*1912-05-16 Wielichowo

Helena

+1988-05-30 (75) Wielichowo

*1912-12-01 Wielichowo

Gracjan

+1983-05-17 (44) Wielichowo

*1938-10-31 Wielichowo

Stanisław

s. Trąbalski (5)

+1972-05-29 (54) Parzęczewo

*1917-06-14 Wielichowo

Leon

Grycz

+1999-09-15 (83) Parzęczewo

*1916-05-25 Śmigiel

Stefania

Hieronim

+1951-07-06 (3) Siedlisko (k.Nowej Soli)

*1948-03-15 Siedlisko (k.Nowej Soli)

Ryszard

Elżbieta

Andrzej

Krystyna

s. Sibilski (8)

+1971-02-06 (85) Wielichowo

*1885-07-19 Wielichowo

Wincenty

∞ 1912-02-06 Wielichowo

+1953-01-25 (65) Wielichowo

*1887-02-20 Gradowice par.Wielichowo

Franciszka

+1988-11-21 (75) Wielichowo

*1913-02-03 Wielichowo

Anna

∞ 1935-04-13 Wielichowo

+1978-02-10 (67) Wielichowo

*1910-07-04 Wielichowo

Jan

+1979-07-03 (64) Poznań-Górczyn

*1915-01-17 Wielichowo

Heliodor

∞ 1946-11-03 P-ń par.św.Krzyża

+1993-03-06 (70) Poznań-Górczyn

*1923-01-22 Berlin

Irena

s. Sibilski (1)

+2000-08-09 (83) Poznań-Górczyn

*1917-02-09 Wielichowo

Kazimierz

Stanisława

Bożena

s. Sibilski (3)

+1996-04-16 (76) Wielichowo

*1919-10-13 Wielichowo

Tadeusz

∞ 1947-10-11 Wielichowo

Helena

+1972 (24) Poznań-Junikowo

*1948-07-25 Gradowice par.Wielichowo

Marian

s. Sibilski (2)

Zdzisław

Bzyl

Barbara

Sylwester

Maria

s. Sibilski (2)

Tadeusz

Anna

Magdalena

Agnieszka

s. Sibilski (2)

+1992-08-05 (71) Poznań-Górczyn

*1921-03-02 Wielichowo

Bogumił

Jadwiga

c. Sibilska (1)

Elżbieta

Leszek

Rafał

c. Sibilska (3)

Janina

Przemysław

Tomasz

Paweł

Jacek

s. Sibilski (2)

+1995-10-13 (71) Poznań-Junikowo

*1923-10-26 Wielichowo

Ewaryst

∞ #1 Wacławska

+1975-04-18 (51) Poznań-Junikowo

*1924-03-02 NU

Bronisława

∞ #2 Osak

Julia

c. #1 Sibilska (3)

Halina

Kluska

Jerzy

Joanna

Alina

Mateusz

c. #1 Sibilska (2)

Krystyna

Bogumił

Anna

Monika

s. Sibilski (4)

+2018-06-20 (92) Wielichowo

*1926-02-28 Parzęczewo

Franciszek

Kupka

+2007-10-02 (78) Wielichowo

*1928-12-13 Dębsko par.Wielichowo

Pelagia

s. Sibilski (3)

Henryk

Grażyna

Grzegorz

Radosław

Marcin

s. Sibilski (3)

+2000-09-14 (47) Poznań-Junikowo

*1953-08-28 Parzęczewo

Wacław

Ewa

Lidia

Renata

Angelika

s. Sibilski (2)

Adam

Tic

Ewa

Paweł

Aleksander

s. Sibilski (3)

Piotr

Grażyna

Marzena

Urszula

Tomasz

c. Sibilska (2)

+1992-03-28 (63) Wielichowo

*1928-08-24 Wielichowo

Teresa

+2010-10-06 (84) Wielichowo

*1926-07-16 Kępa Mała par.Zaniemyśl

Czesław

+1983-01-06 (29) Wielichowo

*1953-05-16 Wielichowo

Helena

+1999-04-08 (43) Wielichowo

*1956-02-22 Wielichowo

Józef

s. Sibilski (6)

+˂ 1962-02-28 (75) NU

*1887-01-15 Wielichowo

Antoni

Broda

∞ 1908-02-03 Wielichowo

+1962-02-28 (72) Wielichowo

*1889-03-18 Riclingen b.Hannover (Niemcy)

Maria

s. Sibilski (5)

+1973-07-31 (64) Nowa Sól

*1908-08-01 Wielichowo

Marian

∞ 1934-03-31 Wielichowo

+1949-05-12 (40) Wielichowo

*1909-04-03 Wielichowo

Katarzyna

∞ #2 Zybała

∞ 1964-02-15 Złotoryja

+1977-11-08 (64) Nowa Sól

*1913-07-02 Chabrzany

Wiktoria

s. #1 Sibilski (3)

+1996-04-14 (61) Węgry gm.Żórawina

*1935-01-24 Habienice

Benon

+1987-04-09 (50) Węgry gm.Żórawina

*1936-08-07 Zaleszczyki

Danuta

s. Sibilski (2)

Tadeusz

Agata

Magdalena

Anita

Maria

c. Sibilska (2)

Dorota

Bujak

Ryszard

Anna

Damian

s. #1 Sibilski (4)

Wacław

Marianna

s. Sibilski (3)

Tomasz

Jolanta

Aleksandra

Żaneta

Kacper

Andrzej

Stanisław

Władysław

c. #1 Sibilska

+1939-12-30 (0) Wielichowo

*1939-09-13 Wielichowo

Maria

c. #1 Sibilska

+1941-08-10 (0) Wielichowo

*1941-01-09 Wielichowo

Aniela

s. #1 Sibilski

Kazimierz

+1941-02-26 (31) Wielichowo

*1909-12-21 Wielichowo

Julian

s. Sibilski (7)

+1986-11-02 (75) Wielichowo

*1911-06-05 Wielichowo

Władysław

∞ 1939-08-21 Wielichowo

+1987-03-04 (67) Wielichowo

*1919-05-01 Langendroer (Niemcy)

Katarzyna

+1944-02-07 (3) Wielichowo

*1940-10-04 Wielichowo

Teresa

Janina

Maria

s. Sibilski (2)

*1948 Wielichowo

Zygmunt

∞ 1970-09-26 Kalisz

Lekarz med. - Okulista

*1947 Staw pow.Kalisz

Zofia

s. Sibilski (2)

Krzysztof

∞ 2000-04-29 Wrocław

Joanna

Paulina

Karolina

s. Sibilski (2)

Maciej

Matyga

∞ 2006-12-30 Ostrowiec Świętokrzyski

Anna

Mikołaj

Jakub

Teresa

Helena

Aleksandra

s. Sibilski (7)

+1983-11-07 (70) Ostroróg

*1913-09-10 Wielichowo

Stanisław

∞ 1935-09-10 Ostroróg

+1996-03-19 (81) Ostroróg

*1914-05-15 Ostroróg

Zofia

+2009-11-26 (73) Ostroróg

*1936-06-09 Ostroróg

Anna

+1937-04-07 (0) Ostroróg

*1937-04-07 Ostroróg

Jan

s. Sibilski (2)

+2011-10-30 (73) Poznań - Miłostowo

*1938-08-04 Ostroróg

Stefan

∞ 1961-04-05 Pleszew

Anna

s. Sibilski (2)

Wojciech

∞ 1982-11-06 Poznań

Beata

s. Sibilski (2)

Bartłomiej

∞ 2004-04-17 Poznań

Anna

Maksymilian

Mikołaj

Kinga

c. Sibilska (3)

Karina

∞ 1996-09-07 Poznań

Marek

Igor

Olaf

Rene

c. Sibilska (2)

Mirosława

Prywer

∞ 1964-01-16 Ostroróg

+2008-04-26 (70) Poznań ul.Bluszczowa

*1937-08-30 Gostyń

Marian

c. Prywer (1)

Małgorzata

∞ 1983-12-26 Poznań

Grzegorz

Michał

∞ 2009-09-25 Poznań

Natalia

c. Prywer (1)

Maja

∞ 2009-06-10 Poznań

Łukasz

Tymon

+1945-05-10 (0) Ostroróg

*1944-06-09 Ostroróg

Zbigniew

s. Sibilski (4)

Ryszard

Krela

∞ 1973-06-30 Wronki

Danuta

c. Sibilska (4)

Karolina

Kensy

∞ 1994-10-07 Welzheim (Niemcy)

Piotr

Dominik

Aleksander

Emilia

Romy

s. Sibilski (3)

Krzysztof

∞ 1996-07-27 Ostroróg

Anna

Patryk

Karol

Kacper

s. Sibilski (3)

Piotr

∞ 2002-01-04 Ostroróg

Julia

Wiktoria

Julian

Dawid

c. Sibilska (2)

Aleksandra

∞ 2006-08-12 Ostroróg

Grzegorz

Filip

Alicja

s. Sibilski (1)

*1949 Ostroróg

Stanisław

∞ 1975-09-06 Ostroróg

*1952 Oporowo par.Ostroróg

Anna

c. Sibilska (2)

Joanna

∞ 1998-07-11 Ostroróg

Maciej

Zofia

Małgorzata

+1923-10-24 (7) Wielichowo

*1916-01-14 Wielichowo

Kazimierz

+1921-01-02 (0) Wielichowo

*1920-09-22 Wielichowo

Wanda

c. Sibilska (5)

+1950-08-14 (62) Kębłowo

*1888-06-27 Wielichowo

Marta

∞ 1908-05-18 Wielichowo

+1965-02-19 (79) Kębłowo

*1885-07-02 Wielichowo

Józef

c. Kurkiewicz (1)

+1984-06-26 (75) Kębłowo

*1909-04-15 Oberhausen ( Niemcy )

Gertruda

∞ #1 Kotlarski

+1941-12-04 (33) Kębłowo

*1908-04-29 Kębłowo

Stanisław

∞ #2 Kotlarski

+1970-02-15 (63) Kębłowo

*1907-02-08 Kębłowo

Walenty

c. #2 Kotlarska

+1978-04-22 (32) Kębłowo

*1946-03-27 Kębłowo

Teresa

Leon

Oberhausen ( Niemcy )

Oberhausen ( Niemcy )

Alfons

c. Kurkiewicz (3)

+1991-02-10 (78) Kolsko

*1913-01-07 Oberhausen ( Niemcy )

Emilia

Władysław

Leon

Kazimierz

Krystyna

s. Kurkiewicz (4)

+1987-04-01 (72) Kębłowo

*1914-10-18 Oberhausen ( Niemcy )

Bronisław

Gracz

Helena

Teresa

Henryk

Daniela

Zygmunt

s. Kurkiewicz (5)

Roman

Kuzak

Aniela

+1989-06-22 (39) Kolsko

*1949-08-10 Wolsztyn

Roman

Maria

Zofia

Janina

Tadeusz

s. Sibilski (4)

+1959-02-10 (68) Rakoniewice

*1890-07-09 Wielichowo

Jan

Kmieć

∞ 1919-09-30 Wielichowo

+1973-08-17 (77) Rakoniewice

*1896-06-26 Augustowo par.Wielichowo

Anna

s. Sibilski (2)

+1999-10-30 (77) Granowo

*1921-11-06 Rakoniewice

Edmund

+1984-01-28 (66) Granowo

*1917-06-05 Granowo

Władysława

c. Sibilska (2)

Krystyna

Stanisław

Magdalena

Wojciech

+1991-10-17 (35) Granowo

*1956-07-16 Granowo

Maria

Bresa

Andrzej

c. Sibilska (3)

+2004-06-19 (81) Rakoniewice

*1923-05-12 Rakoniewice

Zofia

∞ 1951-08-11 Rakoniewice

+1979-07-10 (70) Rakoniewice

*1909-04-13 Gradowice par.Wielichowo

Teofil

Maria

Lucyna

Marcin

s. Sibilski (1)

+1986-02-01 (60) NU

*1925-09-21 Rakoniewice

Alfons

+1993-08-06 (66) NU

*1926-11-21 Wilkowyja

Wiktoria

s. Sibilski (2)

Leszek

Lison

Krystyna

Jakub

Agnieszka

s. Sibilski (2)

Benedykt

Zuzanna

s. Sibilski (2)

Grzegorz

∞ #1 Dudzik

Jolanta

Jolanta

s. #1 Sibilski

Piotr

s. #2 Sibilski

Jakub

c. Sibilska (1)

Małgorzata

∞ #1 Turewicz

+1988-11-20 (25) NU

*1963-06-04 Sulechów

Cezary

∞ #2 Schiano

Carmino

s. #1 Turewicz

Kamil

+1893-03-22 (0) Wielichowo

*1893-03-22 Wielichowo

Marianna

+1895-02-28 (0) Wielichowo

*1895-02-23 Wielichowo

Kazimiera

s. Sibilski (15)

kołodziej

+1926-04-27 (70) Wielichowo

*1855-10-26 Wielichowo

Karol

∞ #1 Hoffmann

∞ 1883-02-03 Wielichowo

+1900-09-10 (38) Wielichowo

*1862-01-14 Wielichowo

Marianna

∞ #2 Nowak

∞ 1904-04-18 Konojad

+1945-02-13 (65) Wielichowo

*1879-06-13 Konojad

Elżbieta

c. #1 Sibilska (1)

+1977-08-08 (93) Poznań-Jeżyce

*1884-01-11 Wielichowo

Antonina

+1922-09-18 (42) Poznań-Jeżyce

*1880-08-19 Poznań-Jeżyce

Stefan

+2010-11-04 (96) Poznań-Jeżyce

*1914-01-29 Poznań

Zbigniew

c. #1 Sibilska

+1903-08-03 (17) Wielichowo

*1885-09-25 Wielichowo

Stanisława

c. #1 Sibilska (1)

*1887-11-18 Wielichowo

Marianna

∞ 1912-01-07 Wielichowo

*1887-02-26 Lipinki - Prusy Zachodnie

Aleksander

Danuta

s. #1 Sibilski

+09-1978 (88) Grosse Pointe, USA

*1890-02-10 Wielichowo

Walenty

Stuff

+1974 (86) Ditroit, USA

*~ 1888 NU

Cecylia

c. #1 Sibilska (2)

*1892-06-25 Wielichowo

Prakseda

Krause

∞ 1918-04-06 Poznań

*1896-10-23 Poznań

Edmund

+1991-08-23 (73) Poznań - Junikowo

*1917-10-05 Poznań

Edmund

Zdzisław

s. #1 Sibilski (4)

+1944-09-02 (49) Poznań-Junikowo

*1894-11-27 Wielichowo

Franciszek

∞ 1919-11-23 Żydowo

+1937-01-13 (43) Poznań

*1893-12-06 Roztworowo par.Żydowo

Józefa

∞ #2 Zaworska

∞ 1937-06-20 Poznań

+1970-07-31 (78) Poznań-Junikowo

*1892-03-18 Kępa Wielka par.Zaniemyśl

Franciszka

s. #1 Sibilski

+1921-11-20 (1) Poznań

*1920-11-08 Poznań

Marian

s. #1 Sibilski

+1941-06-01 (19) Poznań-Górczyn

*1921-10-16 Poznań

Florian

s. #1 Sibilski (1)

+1989-12-12 (66) Poznań-Junikowo

*1923-05-30 Poznań

Czesław

∞ 1958-07-05 Poznań

Eleonora

s. Sibilski (2)

Robert

∞ 1884 Wrocław

Violetta

Klaudia

Kamila

s. #1 Sibilski

+1941-10-15 (16) Poznań-Górczyn

*1925-03-19 Poznań

Tadeusz

c. #1 Sibilska

*1896-08-25 Wielichowo

Ludwika

s. #1 Sibilski

+1918-10-24 (19) Francja

*1899-01-11 Wielichowo

Antoni

c. #2 Sibilska

+1974-11-14 (69) Wielichowo

*1905-01-27 Wielichowo

Wiktoria

c. #2 Sibilska

+1934-12-01 (28) Wielichowo

*1906-08-10 Wielichowo

Stanisława

s. #2 Sibilski

+1908-04-29 (0) Wielichowo

*1908-04-07 Wielichowo

Leon

c. #2 Sibilska

+1983-04-14 (73) Poznań-Górczyn

*1909-05-07 Wielichowo

Florentyna

c. #2 Sibilska

+1990-04-26 (79) Poznań-Górczyn

*1911-02-15 Wielichowo

Helena

s. #2 Sibilski

+1941-03-15 (28) Wielichowo

*1912-12-27 Wielichowo

Jan

c. #2 Sibilska

+1938-03-04 (22) Wielichowo

*1915-11-07 Wielichowo

Pelagia

c. Sibilska (7)

+1903-07-12 (44) Wielichowo

*1858-10-15 Wielichowo

Jadwiga

Firlej

∞ 1882-07-04 Wielichowo

+1938-02-26 (80) Wielichowo

*1857-07-15 Siekowo par.Przemęt

Jakub

*1883-05-22 Wielichowo

Helena

*1885-06-17 Wielichowo

Władysław

∞ 1912-02-17 Hannover-Dören

Konstancja

*1887-12-08 Wielichowo

Marianna

∞ 1919-01-10 Berolini

Wacław

*1890-06-13 Wielichowo

Antoni

+1960-11-25 (68) NU

*1892-08-23 Wielichowo

Ludwik

+1900-07-21 (5) Wielichowo

*1895-05-25 Wielichowo

Joanna

+1898-07-20 (0) Wielichowo

*1898-07-02 Wielichowo

Ignacy

c. Sibilska (8)

+1882-09-01 (64) Kębłowo

*1818-03-08 Wielichowo

Franciszka

Wita

+1885-03-01 (76) Kębłowo

*~ 1809 Chorzemin par.Wolsztyn

Feliks

c. Wita (3)

*1840-05-02 Siedlec pow.Babimost

Antonina

∞ 1858-09-15 Siedlec

*~ 1837 NU

Józef

*1860-09-06 Siedlec

Michał

*1862-08-21 Siedlec

Franciszek

*1873-09-20 Siedlec

Stanisław

c. Wita

*1843-03-14 Siedlec pow.Babimost

Józefa

∞ 1867 Międzyrzecz

*~ 1838 NU (?Międzyrzecz?)

Antoni

s. Wita

*~ 1845 Schilz (Siedlec par.Siedlec )

Nikodem

c. Wita

*1848-06-16 Wielichowo

Paulina

∞ 1873 Wolsztyn

*~ 1849 NU

Wojciech

c. Wita

*1851-07-06 Wielichowo

Elżbieta

Knobel

∞ 1876 Kębłowo

*1849 NU

Jan

s. Wita

+1860-02-24 (5) Siedlec

*~ 1855 NU

Jan

s. Wita

*1856-11-22 Siedlec

Józef

∞ 1881-09-11 Kębłowo

*1857-10-19 Kębłowo

Katarzyna

s. Wita

*1859-05-01 Kiełpiny par.Siedlec

Stanisław

∞ 1883 Wolsztyn

*1857 NU

Katarzyna

c. Sibilska (9)

+1880-04-23 (59) Wielichowo

*1821-01-01 Wielichowo

Marianna

+1888-06-12 (69) Wielichowo

*1819-04-22 Wielichowo

Wojciech

c. Nowicka (7)

+1927-07-20 (84) Wielichowo

*1843-01-25 Przemęt

Paulina

∞ #1 Górecki

∞ 1865-01-25 Wielichowo

+1882-02-15 (41) Wielichowo

*~ 1841 Wielichowo

Franciszek

∞ #2 Nowacki

∞ 1882-09-05 Wielichowo

+1887-09-27 (46) Wielichowo

*1841-07-31 Wielichowo

Ignacy

∞ #3 Szymaniak

∞ 1891-01-27 Wielichowo

+1920-07-16 (72) Wielichowo

*1847-07-26 Nowy Białcz

Ignacy

s. #1 Górecki

*1865-10-26 Wielichowo

Karol

c. #1 Górecka

*1868-04-25 Wielichowo

Stanisława

∞ 1888-02-11 Wielichowo

*1863-08-21 Augustowo par.Wielichowo

Ludwik

s. #1 Górecki

*1873-04-27 Wielichowo

Piotr

s. #1 Górecki

*1876-09-18 Wielichowo

Michał

c. #1 Górecka

*1879-09-12 Wielichowo

Tekla

s. #2 Nowacki

*1883-06-25 Wielichowo

Julian

c. #2 Nowacka

*1886-06-11 Wielichowo

Julianna

*~ 1845

Ludwik

+1853-04-02 (3) Wielichowo

*1849-05-07 Wielichowo

Stanisława

c. Nowicka (5)

+1898-10-25 (46) Wielichowo

*1851-12-14 Wielichowo

Balbina

∞ 1881-02-23 Wielichowo

*1855-02-14 Wielichowo

Józef

+1887-12-21 (0) Wielichowo

*1887-12-02 Wielichowo

Franciszka

*1889-12-30 Wielichowo

Weronika

+1891-08-22 (0) Wielichowo

*1891-07-04 Wielichowo

Ignacy

*1892-09-28 Wielichowo

Michalina

+1895-12-13 (1) Wielichowo

*1894-09-28 Wielichowo

Władysława

s. Nowicki (12)

+1911-08-10 (57) Wielichowo

*1854-07-18 Wielichowo

Jakub

∞ 1881-01-29 Wielichowo

+1943-04-22 (80) Wielichowo

*1862-11-07 Wielichowo

Cecylia

*1882-07-11 Wielichowo

Marianna

*1884-09-21 Wielichowo

Tekla

*1887-02-26 Wielichowo

Maksymilian

*1889-02-19 Wielichowo

Pelagia

*1891-09-18 Wielichowo

Stanisława

*1894-04-14 Wielichowo

Wojciech

*1896-12-23 Wielichowo

Adam

+1901-06-30 (1) Wielichowo

*1899-12-05 Wielichowo

Gracjan

*1902-04-21 Wielichowo

Stanisław

+1904-05-05 (0) Wielichowo

*1903-11-22 Wielichowo

Cecylia

*1905-02-02 Wielichowo

Walenty

+1907-06-07 (0) Wielichowo

*1907-01-03 Wielichowo

Antonina

*1857-05-24 Wielichowo

Petronela

*1860-03-29 Wielichowo

Kornelia

*1863-05-21 Wielichowo

Helena

+1868-10-29 (1) Wielichowo

*1867-02-20 Wielichowo

Roman

s. Sibilski (4)

+1866-09-16 (41) Wielichowo

*1825-01-07 Wielichowo

Piotr

∞ 1860-02-15 Kamieniec

+1874-11-03 (34) Wielichowo

*1840-01-03 Grodzisk

Teofila

+1861-09-16 (0) Wielichowo

*1861-08-23 Wielichowo

Ludwika

s. Sibilski (5)

+1939-12-01 (77) Poznań ul.Samotna

*1862-08-01 Wielichowo

Roman

Czarna

∞ 1889-06-11 Lubiń

+1949-10-14 (81) Poznań

*1868-03-14 Kępa Mała par.Zaniemyśl

Franciszka

+1982-01-04 (89) Poznań-Górczyn

*1892-09-13 Poznań

Maria

∞ 1926-10-28 Poznań

*1892-07-12 Poznań

Wilhelm

s. Sibilski (4)

+1978-02-13 (81) Poznań-Junikowo

*1896-02-25 Żelazno par.Lubiń

Kazimierz

∞ 1923-10-18 Poznań

+1959-02-13 (56) Poznań-Junikowo

*1902-07-06 Głogów

Maria

s. Sibilski (3)

+2001-06-04 (75) Wrocław-Grabiszyn

*1925-06-12 Poznań

Jan

+1999-02-14 (74) Wrocław-Grabiszyn

*1924-07-05 Ostrów Wlkp.

Anna

c. Sibilska (2)

Maria

Wojsa

+2009-03-04 (54) Wrocław

*1954-05-21 Wrocław

Andrzej

Michał

Anna

c. Sibilska (1)

Barbara

Krzysztof

Monika

c. Sibilska (3)

Anna

Henryk

Wacław

Karolina

Agnieszka

s. Sibilski (2)

+2015-03-14 (87) Wrocław - Cm.Osobowicki

*1927-09-25 Rawicz

Stanisław

+2009-10-07 (84) Wrocław-Osobowice

*1925-08-27 Wilno

Aldona

s. Sibilski (3)

Wojciech

Jun

Monika

c. Sibilska (1)

Anna

Poluch

Marcin

Zofia

+2001-03-31 (18) Wrocław

*1982-11-21 Skawina

Katarzyna

Maciej

s. Sibilski (2)

Zbigniew

Jolanta

Grzegorz

Paweł

s. Sibilski (1)

+2017-01-28 (87) Szczecin - Cm.Centralny

*1929-02-25 Koźmin

Kazimierz

∞ #1 Rola

+08-1954 (26) Poznań-Junikowo

*1928-04-01 NU

Alicja

∞ #2 Kozak

Wanda

c. #2 Sibilska (2)

Anna

Stach

Krzysztof

Agnieszka

Małgorzata

s. Sibilski (2)

*1941 Kalisz

Andrzej

Tatula

Janina

s. Sibilski (1)

Krzysztof

Hanna

Agata

s. Sibilski (2)

Dariusz

Romana

Magdalena

Jan

+1985-04-08 (85) Poznań-Górczyn

*1899-09-10 Żelazno par.Lubiń

Stanisława

+1905-02-21 (1) Lubiń

*1903-10-30 Żelazno par.Lubiń

Edmund

+1906-10-06 (0) Lubiń

*1906-09-23 Żelazno par.Lubiń

Aniela

+1876-07-15 (11) Wielichowo

*1864-08-07 Wielichowo

Ludwik

+1867-03-02 (0) Wielichowo

*1866-12-23 Wielichowo

Adam

+1829-01-22 (1) Wielichowo

*1827-03-12 Wielichowo

Józef

c. Sibilska (10)

+1912-07-23 (82) Wielichowo

*~ 1830 Wielichowo

Cecylia

Ekert

+1907-09-17 (82) Wielichowo

*1825-08-31 Konojad

Feliks

*1853-10-31 Wielichowo

Karolina

*1855-07-13 Parzęczewo

Wincenty

s. Ekert (7)

+1923-01-15 (65) Łęki Wielkie

*1857-09-18 Modrze

Stanisław

∞ 1884-02-20 Wielichowo

+1925-08-04 (65) Łęki Wielkie

*1860-04-16 Wielichowo

Nepomucena

+1961-12-29 (77) NU (?Dopiewo?)

*1884-12-27 Łęki Wielkie

Antoni

∞ #1 Nawrocka

∞ 1909-05-25 Brückhausen (Niemcy)

Michalina

∞ #2 Gumienna

∞ 1944-04-22 P-ń par.M.Boskiej Bolesnej

Czesława

*1886-04-06 Łęki Wielkie

Leonia

*1888-04-01 Łęki Wielkie

Franciszka

∞ 1911-11-26 Brückhausen (Niemcy)

Michał

+1981-08-12 (91) NU

*1890-02-04 Łęki Wielkie

Aleksandra

∞ 1916-07-24 Harnborn am Rhein (Niemcy)

Stanisław

*1892-02-29 Łęki Wielkie

Józef

*1894-08-15 Łęki Wielkie

Władysław

Ekert

∞ 1921-05-29 NU

NU

*1896-12-02 Łęki Wielkie

Pelagia

Michał

*1860-01-14 Modrze

Agnieszka

*1862-04-17 Puszczykowo par.Parzęczewo

Teofila

+1865-01-29 (0) Łęki Wielkie

*1864-11-10 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Cecylia

s. Ekert (4)

+1942-01-13 (75) NU

*1866-02-17 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Józef

∞ 1891-01-26 Łęki Wielkie

+1965-04-28 (97) NU

*1867-12-28 Łęki Wielkie

Agnieszka

*1891-10-20 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Stanisław

*1893-07-06 Łęki Wielkie

Ignacy

+1974-09-07 (78) NU

*1895-10-06 Łęki Wielkie

Marianna

*1901-02-28 Łęki Wielkie

Józefa

c. Ekert (8)

+1955-04-13 (86) Wielichowo

*1868-10-02 Wielichowo

Prakseda

∞ 1889-11-02 Kamieniec

+1937-08-02 (73) Wielichowo

*1863-08-27 Chaławy par.Brodnica

Michał

*1890-07-26 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Ignacy

*1892-12-09 Gradowice par.Wielichowo

Jan

+1898-04-27 (2) Wielichowo

*1895-06-18 Prochy

Marianna

*1897-10-31 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Stanisława

*1900-05-22 Łubnica par.Wielichowo

Władysław

∞ 1930-09-24 Sepno par.Konojad

Antonina

*1902-09-21 Łubnica par.Wielichowo

Jadwiga

Franek

∞ 1932-01-26 Wielichowo

Jan

*1905-04-04 Łubnica par.Wielichowo

Leon

∞ 1934-05-17 Bydgoszcz

Helena

+1910-09-19 (2) Wielichowo

*1908-08-03 Łubnica par.Wielichowo

Zuzanna

+1872-07-15 (1) Wielichowo

*1871-04-15 Wielichowo

Wojciech

c. Ekert (11)

+1952-08-28 (75) Wielichowo

*1876-12-25 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Antonina

∞ 1897-02-21 Łęki Wielkie

+1940-02-24 (66) Wielichowo

*1873-07-21 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Wawrzyniec

+1898-08-22 (0) Wielichowo

*1898-01-06 Goździchowo par.Łęki Wielkie

Antonina

*1899-10-13 Łubnica par.Wielichowo

Jadwiga

*1901-03-21 Gradowice par.Wielichowo

Marianna

+1903-09-22 (0) Wielichowo

*1903-04-17 Gradowice par.Wielichowo

Stanisława

+1904-12-25 (0) Wielichowo

*1904-10-24 Gradowice par.Wielichowo

Franciszka

+1907-09-22 (0) Wielichowo

*1907-09-09 Gradowice par.Wielichowo

Franciszek

*1908-12-08 Gradowice par.Wielichowo

Leokadia

∞ 1937-02-08 Chorzów

Walter

+1911-02-22 (0) Wielichowo

*1910-06-28 Gradowice par.Wielichowo

Anna

+1913-05-16 (1) Wielichowo

*1911-11-27 Gradowice par.Wielichowo

Gracjan

+1914-07-28 (0) Wielichowo

*1914-04-30 Wielichowo

Stanisław

+1917-05-30 (0) Wielichowo

*04-1917 Gradowice par.Wielichowo

Edmund

s. #2 Sibilski (11)

*1777-04-01 Gradowice par.Wielichowo

Wojciech

Ciorga

∞ 1799-11-10 Wielichowo

*1781-08-28 Łubnica par.Wielichowo

Róża

s. Nadobnik (5)

+03-1873 (72) Wielichowo

*1801-06-19 Łubnica par.Wielichowo

Jakub

∞ 1829-01-25 Wielichowo

+1856-05-01 (47) Wielichowo

*1809-04-30 Gnin

Wiktoria

s. Nadobnik (4)

*1830-02-12 Trzcinica par.Wielichowo

Walenty

∞ 1854-09-24 Grodzisk

*1830-02-27 Gołuski par.Konarzewo

Wiktoria

+1856-01-05 (0) Grodzisk

*1855-12-27 Piaski par.Grodzisk

Helena

*1858-01-02 Ujazd par.Kamieniec

Kasper

*1859-06-04 Faustynowo par.Prochy

Antoni

+1873-08-09 (10) Osuchów

*~ 1863 Sielec (BDB)

Wincenty

s. Nadobnik (5)

+1902-07-30 (68) Wielichowo

*1833-12-28 Łubnica par.Wielichowo

Tomasz

+1906-07-04 (73) Rakoniewice

*1833-04-10 Gradowice par.Wielichowo

Agnieszka

+˂ 1860-01-01 (1) Wielichowo

*1858-11-29 Łubnica par.Wielichowo

Marianna

*1860-01-19 Gradowice par.Wielichowo

Marianna

∞ 1884-07-13 Wielichowo

*1862-03-01 Gradowice par.Wielichowo

Wincenty

*1862-08-06 Gradowice par.Wielichowo

Franciszka

+1864-12-21 (0) Wielichowo

*1864-02-21 Gradowice par.Wielichowo

Maciej

+1872-02-21 (0) Wielichowo

*1871-02-27 Gradowice par.Wielichowo

Katarzyna

c. Nadobnik (7)

+1907-02-13 (69) Wielichowo

*1837-06-04 Augustowo par.Wielichowo

Małgorzata

+1896-05-27 (59) Wielichowo

*1837-02-19 Trzcinica par.Wielichowo

Maciej

s. Mołdrzyk (11)

+1931-10-30 (70) Wielichowo

*1861-05-28 Augustowo par.Wielichowo

Antoni

∞ #1 Śledź

+1909-05-22 (41) Wielichowo

*1867-08-18 Wąbiewo par.Parzęczewo

Franciszka

∞ #2 Śledź

∞ Parzęczewo

*1882-10-03 Wąbiewo par.Parzęczewo

Teresa

c. #1 Mołdrzyk

*1891-11-06 Augustowo par.Wielichowo

Stanisława

∞ 1913-09-23 Wielichowo

*1887-09-24 Wilkowo Polskie

Franciszek

s. #1 Mołdrzyk

*1893-08-12 Augustowo par.Wielichowo

Ludwik

s. #1 Mołdrzyk

*1894-12-08 Augustowo par.Wielichowo

Jan

c. #1 Mołdrzyk

+1896-09-20 (0) Wielichowo

*1896-05-11 Augustowo par.Wielichowo

Zofia

s. #1 Mołdrzyk

*1897-09-28 Augustowo par.Wielichowo

Michał

s. #1 Mołdrzyk

*1899-03-02 Augustowo par.Wielichowo

Józef

c. #1 Mołdrzyk

*1900-05-22 Augustowo par.Wielichowo

Helena

c. #1 Mołdrzyk

+1903-09-21 (1) Wielichowo

*1901-10-01 Augustowo par.Wielichowo

Jadwiga

c. #1 Mołdrzyk

*1903-01-09 Augustowo par.Wielichowo

Agnieszka

c. #1 Mołdrzyk

*1905-11-03 Augustowo par.Wielichowo

Leonarda

s. #1 Mołdrzyk

*1908-05-24 Augustowo par.Wielichowo

Antoni

*1863-08-21 Augustowo par.Wielichowo

Ludwik

∞ 1888-02-11 Wielichowo

*1868-04-25 Wielichowo

Stanisława

+1871-07-30 (6) Wielichowo

*1865-07-28 Augustowo par.Wielichowo

Piotr

+1877-04-17 (7) Wielichowo

*1869-06-19 Augustowo par.Wielichowo

Jan

*1872-01-24 Augustowo par.Wielichowo

Franciszek

+1900-07-11 (26) Grodzisk

*1874-06-22 Augustowo par.Wielichowo

Marianna

∞ 1891-09-22 Wielichowo

*1853-10-03 Grodzisk

Franciszek

*1876-04-23 Augustowo par.Wielichowo

Wojciech

s. Nadobnik (8)

+1881-11-11 (41) Mszczonów

*1840-07-04 Augustowo par.Wielichowo

Józef

+1899 (51) Mszczonów

*1848-10-17 Wąbiewo par.Parzęczewo

Urszula

+1866-11-13 (0) Wielichowo

*1866-11-07 Gradowice par.Wielichowo

Marcin

+1868-01-13 (0) Wielichowo

*1868-01-01 Gradowice par.Wielichowo

Paweł

+1888 (20) NU

*1868-12-14 Gradowice par.Wielichowo

Adam

+1872-03-16 (0) Wielichowo

*1871-11-15 Gradowice par.Wielichowo

Franciszek

+1874-01-19 (0) Wielichowo

*1873-03-01 Gradowice par.Wielichowo

Kazimierz

+1875-03-19 (0) Wielichowo

*1875-03-05 Gradowice par.Wielichowo

Tomasz

+1895 (19) Mszczonów

*1876-06-14 Gradowice par.Wielichowo

Julianna

∞ 1894-08-13 Mszczonów

*~ 1870 Wręcza

Jan

*1879-01-12 Gradowice par.Wielichowo

Franciszka

∞ 1898-09-13 Mszczonów

*~ 1871 NU

Wojciech

s. Nadobnik (7)

+1911-11-24 (64) Rakoniewice

*1847-09-15 Augustowo par.Wielichowo

Mateusz

∞ 1872-11-10 Wielichowo

*1846-10-27 Gradowice par.Wielichowo

Katarzyna

s. Nadobnik (3)

*1873-11-23 Gradowice par.Wielichowo

Andrzej

∞ 1897-02-19 Wielichowo

*1873-02-05 Piotrowo par.Prochy

Apolonia

+1897-11-09 (0) Wielichowo

*1897-11-01 Gradowice par.Wielichowo

Stanisław

Wanda

∞ N.N.

*1912-06-17 Herne (Nadrenia-Półn.Westf.)

Stanisława

∞ N.N.

*1875-11-29 Gradowice par.Wielichowo

Franciszek

+1879-01-21 (0) Wielichowo

*1879-01-06 Gradowice par.Wielichowo

Antoni

c. Nadobnik (5)

+1933-04-29 (52) Wielichowo

*1880-05-06 Gradowice par.Wielichowo

Stanisława

Weiss

∞ 1903-01-26 Wielichowo

*1877-10-17 Błocko

Marcin

+1914-12-21 (10) Wielichowo

*1904-03-29 Gradowice par.Wielichowo

Franciszek

+1906-05-11 (0) Wielichowo

*1906-04-15 Gradowice par.Wielichowo

Wojciech

*1907-09-11 Gradowice par.Wielichowo

Michalina

∞ 1934-01-31 Wielichowo

Czesław

Wiktoria

Marianna

*1883-09-15 Gradowice par.Wielichowo

Jadwiga

∞ 1904-01-18 Wielichowo

*1872-10-15 Kluczewo par.Przemęt

Franciszek

+1886-12-06 (0) Wielichowo

*1886-10-19 Gradowice par.Wielichowo

Marcin

*1889-05-23 Gradowice par.Wielichowo

Antonina

s. Nadobnik (8)

+˂ 1865-01-01 (63) Wielichowo

*~ 1802 Łubnica par.Wielichowo

Wawrzyniec

Drgas

∞ 1828-11-27 Wielichowo

+1868-02-28 (58) Wielichowo

*~ 1810 Łubnica par.Wielichowo

Franciszka

s. Nadobnik (15)

+1886-10-29 (56) Wielichowo

*1830-08-24 Łubnica par.Wielichowo

Bartłomiej

Duda

+1891-04-24 (54) Wielichowo

*1836-07-10 Łubnica par.Wielichowo

Małgorzata

*1861-07-22 Łubnica par.Wielichowo

Marianna

s. Nadobnik (9)

*1862-11-24 Łubnica par.Wielichowo

Andrzej

∞ #1 Szubert

∞ 1891-06-24 Konojad

+1909-02-21 (41) Wielichowo

*1867-04-14 Sepienko par.Konojad

Katarzyna

∞ #2 Nowicka

∞ 1909-08-25 Słupia pow.Poznań Zach.

+1977-02-16 (89) Wielichowo

*1887-08-25 Januszewice par.Słupia

Marianna

c. #1 Nadobnik

+1900-01-26 (7) Wielichowo

*1892-10-18 Łubnica par.Wielichowo

Stanisława

s. #1 Nadobnik

+1926-01-30 (31) Wielichowo

*1895-01-23 Łubnica par.Wielichowo

Ignacy

c. #1 Nadobnik

+1897-01-08 (0) Wielichowo

*1896-11-16 Łubnica par.Wielichowo

Pelagia

s. #1 Nadobnik

+1899-05-09 (1) Wielichowo

*1898-02-22 Łubnica par.Wielichowo

Józef

s. #1 Nadobnik

+1904-03-09 (3) Wielichowo

*1900-04-23 Łubnica par.Wielichowo

Stanisław

c. #1 Nadobnik

*1903-06-02 Łubnica par.Wielichowo

Marianna

s. #1 Nadobnik

+1953-09-28 (48) Wielichowo

*1904-11-11 Łubnica par.Wielichowo

Andrzej

Ruta

∞ 1952-06-10 Śmigiel

Pelagia

s. #1 Nadobnik

+1995-02-03 (86) Wielichowo

*1908-08-01 Łubnica par.Wielichowo

Jan

+1996-05-01 (86) Wielichowo

*1910-03-18 Łubnica par.Wielichowo

Stanisława

c. #2 Nadobnik

*1910-08-02 Łubnica par.Wielichowo

Joanna

+1866-01-10 (1) Wielichowo

*1864-10-26 Łubnica par.Wielichowo

Konstancja

s. Nadobnik (6)

+1938-01-10 (72) Konojad

*1865-12-13 Łubnica par.Wielichowo

Tomasz

∞ #1 Szubert

∞ 1891-06-23 Konojad

+1893-10-08 (22) Konojad

*1871-07-13 Sepienko par.Konojad

Marianna

∞ #2 Kasperek

∞ 1894-01-12 Śmigiel

*1873-12-29 Księginki par.Wilkowo Polskie

Marcjanna

s. #1 Nadobnik

+1898-01-09 (5) Konojad

*1892-07-23 Sepienko par.Konojad

Ignacy

s. #1 Nadobnik

*1893-09-24 Sepienko par.Konojad

Stanisław

s. #2 Nadobnik

+1969-12-01 (74) Łęki Wielikie

*1894-12-13 Sepienko par.Konojad

Tomasz

s. #2 Nadobnik

*1895-11-20 Sepienko par.Konojad

Franciszek

s. #2 Nadobnik (1)

+1949-03-28 (51) Bruay-en-Artois (Francja)

*1897-08-25 Sepienko par.Konojad

Ludwik

∞ #1 Kragiełka

∞ Bruay-en-Artois (Francja-Lille)

Stanisława

∞ #2 Janowska

Marianna

s. #1 Nadobnik

+2016-08-26 (76) Beuvry (Pas-de-Calais / Francja)

*~ 1940

Józef

+2016-07-20 (77) Beuvry (Pas-de-Calais / Francja)

*~ 1939

Eliane

c. #2 Nadobnik

*1899-08-19 Sepienko par.Konojad

Marianna

+1868 (0) Wielichowo

*1868-01-17 Łubnica par.Wielichowo

Wincenty

+1869-06-18 (0) Wielichowo

*1869-04-10 Łubnica par.Wielichowo

Agnieszka

+1870-07-21 (0) Wielichowo

*1870-07-06 Łubnica par.Wielichowo

Jakub

+1871-07-17 (0) Wielichowo

*1871-06-11 Łubnica par.Wielichowo

Piotr

+1871-07-12 (0) Wielichowo

*1871-06-12 Łubnica par.Wielichowo

Paweł

+1872-10-23 (0) Wielichowo

*1872-09-30 Łubnica par.Wielichowo

Jadwiga

+1902-07-06 (28) Wielichowo

*1873-11-08 Łubnica par.Wielichowo

Marcin

+1884-08-01 (8) Wielichowo

*1875-11-09 Łubnica par.Wielichowo

Elżbieta

+1877-04-09 (0) Wielichowo

*1877-02-18 Łubnica par.Wielichowo

Wiktoria

+1879-02-27 (0) Wielichowo

*1879-01-22 Łubnica par.Wielichowo

Jan

+1880-06-14 (0) Wielichowo

*1880-04-24 Łubnica par.Wielichowo

Stanisław

s. Nadobnik (11)

+1886-05-21 (53) Wielichowo

*1833-04-18 Łubnica par.Wielichowo

Wojciech

∞ #1 Kuśnierz

+11-1872 (51) Wielichowo

*1821-01-01 Gradowice par.Wielichowo

Ewa

∞ #2 Kowaloszek

∞ 1873-02-16 Wielichowo

+1887-07-30 (34) Wielichowo

*1852-10-15 Trzcinica par.Wielichowo

Jadwiga

c. #1 Nadobnik (5)

+1944-09-18 (84)

*1859-10-11 Trzcinica par.Wielichowo

Jadwiga

∞ 1879-11-19 Wielichowo

*1833-05-08 Trzcinica par.Wielichowo

Jan

*1880-11-07 Trzcinica par.Wielichowo

Marcin

*1883-03-11 Trzcinica par.Wielichowo

Józefa

*1885-07-21 Trzcinica par.Wielichowo

Wawrzyniec

*1887-12-07 Trzcinica par.Wielichowo

Mikołaj

*1890-07-27 Trzcinica par.Wielichowo

Piotr

s. #1 Nadobnik (7)

+1942-10-19 (80) Wielichowo

*1862-05-18 Trzcinica par.Wielichowo

Jan

Duda

∞ 1886-11-20 Wielichowo

+1935-07-15 (75) Wielichowo

*1859-11-24 Łubnica par.Wielichowo

Marianna

s. Nadobnik (1)

*1887-09-02 Łubnica par.Wielichowo

Michał

Polus

∞ 1918-05-26 Wielichowo

Marianna

s. Nadobnik (1)

+1975-04-15 (55) Kamień Pomorski

*1919-11-04 Łubnica par.Wielichowo

Tadeusz

+2018-01-15 (87) Kamień Pomorski

*1930-02-16 Skawa pow.Rabka

Władysława

c. Nadobnik (3)

*1970 Szczecin

Mirosława

∞ 1993-04-17 Rokitno

Zbigniew

+1996-06-13 (0) Szczecin

*1996-06-13 Szczecin

Karolina

Judyta

Szymon

c. Nadobnik (2)

*1889-01-16 Łubnica par.Wielichowo

Stanisława

∞ N.N.

+1944 (26) Warszawa

*1918-02-13 Poznań

Walenty

*1923-02-23 Poznań

Helena

*1890-08-12 Łubnica par.Wielichowo

Ludwik

+1896-03-06 (2) Wielichowo

*1893-03-16 Łubnica par.Wielichowo

Józefa

*1895-02-24 Łubnica par.Wielichowo

Antonina

∞ 1921-01-30 Wielichowo

Stanisław

*1897-12-16 Łubnica par.Wielichowo

Jan

s. Nadobnik (2)

+1940 (38) Karyń

*1902-02-08 Łubnica par.Wielichowo

Józef

Nowak

∞ 1930-04-29 Poznań - Boże Ciało

+1985-08-15 (75) Poznań - Junikowo

*1909-12-01 Poznań

Izabela

c. Nadobnik (1)

+1995-12-19 (64) Śrem - Cm.NMP WBW

*1931-03-23 Poznań

Aleksandra

+1995-03-07 (68) Śrem - Cm.NMP WBW

*1927-01-24 NU

Heliodor

Michał

+1944-04-28 (11) Poznań - Junikowo

*1932-05-06 Poznań

Leszek

s. #1 Nadobnik

+1865-09-01 (0) Wielichowo

*1865-04-06 Trzcinica par.Wielichowo

Wojciech

s. #2 Nadobnik

+1873-12-22 (0) Wielichowo

*1873-12-11 Trzcinica par.Wielichowo

Tomasz

s. #2 Nadobnik (8)

Kiekrz k.Poznania

*1875-01-31 Trzcinica par.Wielichowo

Walenty

Bartek

∞ 1900-09-24 Wielichowo

Kiekrz k.Poznania

*1882-01-18 Łubnica par.Wielichowo

Agnieszka

+1938-02-28 (35)

*1902-06-11 Łubnica par.Wielichowo

Antonina