Tytuł serwisu WWW

Sibilski Kazimierz s.Marcina

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Opis związku #2

Opis związku #1

Zawód wykonywany

Data zgonu i miejsce pochówku

Data urodzenia i miejsce urodzenia

Imię

[Nazwisko rodowe]

s. Sibilski (9)

+1840-10-26 (53) Duszniki

*1787-02-20 Gradowice par.Wielichowo

Kazimierz

∞ 1819-11-21 Słupia pow.Poznań Zach.

+1879-11-01 (76) Niepruszewo

*~ 1803 Będlewo par.Łódź

Ludwika

+1822-09-24 (1) Brody

*1820-11-09 Marszewo par.Brody

Marcin

s. Sibilski (12)

+1886-08-09 (63) Niepruszewo

*1822-11-10 Brody

Andrzej

∞ #1 Patan

∞ 1847-11-07 Duszniki

+1857-12-08 (30) Duszniki

*~ 1827 NU

Elżbieta

∞ #2 Galas

+1883-10-04 (45) Ceradz Kościelny

*1838-09-08 Śliwno par.Duszniki

Franciszka

c. #1 Sibilska

*1848-08-09 Śliwno par.Duszniki

Marianna

∞ #1 Kotliński

∞ 1871-06-04 Duszniki

+1888-09-24 (57) Poznań

*1831-08-22 Sękowo par.Wilczyna

Jan

∞ #2 Basiński

∞ 1889-02-14 Poznań (obw.miejski)

*1865-09-25 Wierzenica pow.Poznań Wsch.

Michał

s. #1 Sibilski

+1852-01-30 (0) Duszniki

*1852-01-22 Śliwno par.Duszniki

Wincenty

c. #1 Sibilska

+1855-12-01 (1) Duszniki

*1854-09-04 Śliwno par.Duszniki

Rozalia

c. #1 Sibilska

+1858-12-20 (2) Duszniki

*1856-12-10 Śliwno par.Duszniki

Łucja

c. #2 Sibilska

+1859-11-28 (0) Duszniki

*1859-04-18 Śliwno par.Duszniki

Antonina

s. #2 Sibilski

+1862-01-08 (1) Duszniki

*1860-11-09 Śliwno par.Duszniki

Marcin

c. #2 Sibilska (2)

+1913-02-04 (50) Buk

*1862-10-18 Śliwno par.Duszniki

Katarzyna

Jan

*1894-11-29 Buk

Jan

*1896-04-04 Buk

Marianna

s. #2 Sibilski

+1868-07-10 (3) Duszniki

*1864-12-27 Śliwno par.Duszniki

Melchior

s. #2 Sibilski (19)

+1932-11-14 (64) Buk

*1868-01-04 Śliwno par.Duszniki

Antoni

∞ #1 Strykowska

∞ 1892-08-20 Modrze

+1924-07-29 (53) Buk

*1870-11-29 Strykowo par.Modrze

Marianna

∞ #2 Pieśniak

∞ 1925-04-13 Opalenica

+1944-01-17 (56) Buk

*1887-12-23 Kluczewo

Anna

s. #1 Sibilski

*1893-08-01 Strykowo par.Modrze

Wawrzyniec

s. #1 Sibilski

*1894-08-24 Buk

Jan

c. #1 Sibilska

*1895-09-10 Buk

Józefa

c. #1 Sibilska

*1896-12-15 Buk

Wiktoria

c. #1 Sibilska

*1898-02-24 Buk

Franciszka

s. #1 Sibilski

+1907-06-20 (8) Buk

*1899-05-11 Buk

Feliks

c. #1 Sibilska

+1900-08-11 (0) Buk

*1900-05-28 Buk

Antonina

c. #1 Sibilska

+1901-07-23 (0) Buk

*1901-07-13 Buk

Marianna

c. #1 Sibilska

+1903-11-28 (1) Buk

*1902-11-06 Buk

Cecylia

s. #1 Sibilski

+1904-10-01 (0) Buk

*1904-04-29 Buk

Stanisław

c. #1 Sibilska

+1906-02-01 (0) Buk

*1905-08-08 Buk

Rozalia

c. #1 Sibilska

*1906-08-23 Buk

Michalina

Jaszyk

∞ 1925-07-11 Buk

*~ 1901 NU

Franciszek

c. #1 Sibilska

+1995-08-11 (87) Buk

*1907-12-29 Buk

Marcjanna

Gola

+1968-09-16 (66) Buk - cm.św.Rocha

*1902-01-19 Zegowo par.Niepruszewo

Antoni

s. #1 Sibilski

+1910-04-16 (1) Buk

*1909-04-07 Buk

Antoni

s. #1 Sibilski (4)

+1997-04-06 (85) Buk - cm.św.Rocha

*1911-05-14 Buk

Wincenty

Jaroch

∞ Buk

+1999-10-14 (88) Buk - cm.św.Rocha

*1911-03-18 Turkowo par.Duszniki

Agnieszka

s. Sibilski (2)

+1968-08-04 (35) Buk - cm.św.Rocha

*1932-12-23 Buk

Henryk

Wasiak

∞ 1955-11-05 Buk

Krystyna

s. Sibilski (2)

Ryszard

Renata

Henryk

Szymon

Lucyna

Włodzimiera

Pyda

∞ 1957-04-24 Buk

Edward

s. Sibilski (3)

Jerzy

Danuta

Sławomir

Mateusz

Marcin

s. Sibilski (1)

+1999-02-24 (52) Buk - cm.św.Rocha

*1946-05-03 Buk

Jarosław

Sworek

Teresa

Przemysław

s. #1 Sibilski (3)

Franciszek

∞ #1 Duda

∞ 1938-07-17 Buk

+1985-11-24 (69) Buk

*1916-06-21 Niegolewo

Władysława

∞ #2 Adamek

Kazimiera

s. #2 Sibilski

Andrzej

c. #2 Sibilska

Krystyna

c. #2 Sibilska

Urszula

s. #1 Sibilski

+1914-06-10 (0) Buk

*1914-06-04 Buk

Władysław

s. #2 Sibilski

+1925-09-12 (0) Buk

*1925-09-08 NU

Edmund

s. #2 Sibilski (1)

+1990-06-27 (63) Warszawa - Cm.Północny

*1927-01-16 Buk

Marian

Genowefa

Zbigniew

Bożena

c. #2 Sibilska

*1870-08-17 Duszniki

Marianna

c. #2 Sibilska (5)

+1907-03-18 (33) Buk

*1873-09-07 Duszniki

Franciszka

∞ 1895-10-18 Buk

+1905-03-20 (39) Buk

*1865-11-11 Żarnówiec par.Konarzewo

Andrzej

*1896-07-09 Buk

Marianna

*1897-12-29 Buk

Tomasz

*1900-05-10 Buk

Jan

*1902-02-02 Buk

Kazimierz

*1903-08-10 Buk

Stefan

c. #2 Sibilska (4)

*1877-01-26 Zakrzewko par.Duszniki

Walentyna

∞ 1901-05-10 Buk

*1879-01-01 Dąbrówka par.Skórzewo

Antoni

+1902-11-21 (0) Słupia pow.Poznań Zach.

*1902-02-17 Nowe Tomice par.Tomice

Józef

*1909-09-28 Żabikowo pow.Poznań Zach.

Jadwiga

*1916-02-27 Żabikowo pow.Poznań Zach.

Franciszek

*1921 Żabikowo pow.Poznań Zach.

Aniela

s. Sibilski (6)

+1886-08-31 (61) Pniewy

*1825-04-01 Śliwno par.Duszniki

Wojciech

∞ 1856-10-28 Ostroróg

+1890-03-01 (55) Pniewy

*1834-03-25 Wronki

Agata

*1856-12-26 Ostroróg

Weronika

∞ 1880-01-17 Ostroróg

*1856-07-31 Urbanie par.Szamotyły

Wawrzyniec

c. Sibilska (2)

*1858-10-06 Niegolewo par.Buk

Franciszka

∞ N.N.

+1882-01-14 (1) Pniewy

*1880-09-03 Pniewy

Rozalia

+1885-04-26 (0) Pniewy

*1885-04-25 Pniewy

Stanisława

+1865-10-19 (4) Duszniki

*~ 1861 NU

Józefa

+1866-03-28 (2) Duszniki

*1864 NU

Piotr

*03-1867 Śliwno par.Duszniki

Franciszka

*1875-12-04 Pniewy

Szczepan

+1828-07-07 (0) Duszniki

*1828-02-07 Śliwno par.Duszniki

Walenty

c. Sibilska (5)

+1910-12-23 (81) Niepruszewo

*1829-06-01 Śliwno par.Duszniki

Weronika

∞ #1 Ratajczak

∞ 1850-05-26 Buk

+1855-10-28 (37) Buk

*~ 1818 NU

Andrzej

∞ 1856-02-04 Buk

+1894-01-24 (69) Niepruszewo

*~ 1825 Grodziszczko par.Niepruszewo

Wincenty

c. #1 Ratajczak

*1851-01-31 Śliwno par.Duszniki

Marianna

c. #1 Ratajczak

*1854-02-15 Sędzinko par.Buk

Józefa

*~ 1861 NU

Marcin

Czyż

∞ 1894 Skórzewo

+1905-02-03 (30) Niepruszewo

*~ 1875 Ławica par.Skórzewo

Małgorzata

+1921-12-05 (53) Buk

*~ 1868 NU

Franciszek

∞ 1897 Buk

*~ 1873 NU

Klementyna

*~ 1871 NU

Andrzej

*1859-03-22 Kalwy par.Niepruszewo

Marianna

s. Sibilski (11)

+1905-08-28 (73) Modrze

*~ 1832 Wielichowo

Paweł

∞ 1855-10-23 Niepruszewo

*1837-03-13 Grodziszczko par.Niepruszewo

Józefa

*1856-07-19 Niepruszewo

Marianna

∞ 1881-02-05 Modrze

*1855-08-10 Będlewo par.Łódź

Bartłomiej

s. Sibilski (7)

*1858-10-12 Dakowy Suche par.Dakowy Mokre

Andrzej

∞ 1884-05-31 Modrze

*1861-04-10 Lubiń

Zofia

+1886-06-09 (0) Modrze

*1886-03-13 Modrze

Bolesław

+1892-10-10 (5) Modrze

*1887-04-14 Modrze

Zofia

*1888-11-02 Modrze

Helena

*1891-02-17 Modrze

Józef

∞ 1913-03-04 Elsenkirchen

Jadwiga

s. Sibilski (2)

+1986-02-07 (92) Gliwice-Cm.Centralny

*1893-02-23 Modrze

Jan

Aniela

Alicja

+2000-10-04 (61) Gliwice-Cm.Centralny

*1939-01-01 Stryj ( Ukraina )

Zofia

*1895-04-14 Modrze

Zofia

Idek

∞ 1915-02-15 Elsenkirchen

Stanisław

*1897-05-03 Modrze

Anna

*1861-03-17 Dakowy Suche par.Dakowy Mokre

Wojciech

*1863-09-15 Dakowy Suche par.Dakowy Mokre

Michalina

∞ 1889-07-10 Poznań (obw.miejski)

*1861-04-23 Biskupice (Zabaryczne)

Antoni

*1866-01-25 Dakowy Suche par.Dakowy Mokre

Walenty

+1869-01-14 (0) Dakowy Mokre

*1868-04-13 Dakowy Suche par.Dakowy Mokre

Stanisław

s. Sibilski (8)

+1946-11-22 (77) Wielichowo

*1869-10-19 Dakowy Suche par.Dakowy Mokre

Jan

Fabiś

∞ 1894-10-14 Modrze

+1955-05-19 (86) Wielichowo

*1869-05-16 Modrze

Petronela

c. Sibilska (2)

+1946-08-22 (51) Wielichowo

*1895-07-22 Modrze

Stanisława

∞ #1 Zawieja

∞ 1913-01-29 Buer-Hassel (Gelsenkirchen)

Michał

∞ #2 Zalisz

∞ 1922-08-02 Wielichowo

*1893-07-13 Wielichowo

Ignacy

s. #1 Zawieja

Zdzisław

s. #1 Zawieja

Bolesław

+1920-07-28 (23) Wielichowo

*1896-09-15 Modrze

Stanisław

+1961-08-09 (62) Wielichowo

*1898-10-16 Modrze

Władysława

∞ 1923 Wielichowo

+1943-09-26 (49) Wielichowo

*1894-03-20 Wielichowo

Józef

+1907-07-03 (6) Wielichowo

*1900-12-24 Kamieniec

Adam

s. Sibilski (2)

+1952-07-12 (49) Leszno-Cm.par.św.Mikołaja

*1903-03-05 Kamieniec

Leon

Ewa

Maria

+2008 (75) Leszno-Cm.par.św.Mikołaja

*1933 NU

Henryk

Jan

Zdzisława

+1967-03-20 (62) Wielichowo

*1904-07-21 Kamieniec

Ewa

∞ 1935-04-20 Wielichowo

+1988-09-21 (83) Wielichowo

*1905-09-10 Wielichowo

Michał

s. Sibilski (2)

+1960-07-01 (52) Kożuchów

*1908-06-06 Wielichowo

Jan

Marta

Bogumiła

Urszula

+1908-07-20 (0) Wielichowo

*1908-06-06 Wielichowo

Władysław

*1874-11-07 Modrze

Marcin

+1880-10-29 (2) Modrze

*1877-12-19 Modrze

Wiktoria

+1882-09-08 (0) Modrze

*1882-05-21 Modrze

Antoni

+1882-09-01 (0) Modrze

*1882-05-21 Modrze

Antonina

c. Sibilska (3)

+1900-11-29 (65) Lwówek

*~ 1835 pp.Śliwno par.Duszniki

Marianna

∞ 1859-02-16 Buk

+1877-05-04 (52) Lwówek

*~ 1825 pp.Głuponie par.Brody

Stanisław

*1859-12-02 Głuponie par.Brody

Pelagia

+1865-02-05 (2) Brody

*1862-10-05 Głuponie par.Brody

Wiktoria

*1865-01-23 Głuponie par.Brody

Stanisław

+1839-09-02 (1) Duszniki

*1838-05-31 Śliwno par.Duszniki

Antoni

*1840-08-06 Śliwno par.Duszniki

Wawrzyniec


Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl