Tytuł serwisu WWW

Jan Eichler

*~ 1789 NU 
(data i miejsce urodzenia)
+1869-12-08 Karsznice par.Wilkowo Pol. /Wilkowo Polskie/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga ślubów par.RC Kębłowo, B 1823/8 RC Kębłowo, dot. małżeństwa [książka]
Księga zgonów par.RC Wilkowo Polskie, C 1869/56 RC Wilkowo Polskie, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl