Tytuł serwisu WWW

Bronisława Bartniak z d. Nowicka

{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl