Tytuł serwisu WWW

Franciszek Raszewski

*~ 1753 NU 
(data i miejsce urodzenia)
+1833-03-31 Godzieszęta par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1833/33 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl