Tytuł serwisu WWW

Antoni Kupaj

*1776-06-13 Godziesze Małe par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1843-01-30 Godziesze Małe par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1776/41 {117} RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga małżeństw stanu cywilnego gminy Godziesze, B 1810/11 CI Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1843/05 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl