Tytuł serwisu WWW

Regina Kupaj z d. Oprzała

*1779-09-05 Godziesze Małe par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1838-08-04 Godziesze Małe par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Kupaj Antoni (*1776-06-13, +1843-01-30)
    Małżeństwo: 1810-11-10 Godziesze

    Dzieci:
  1. Chodyła Marianna z d. Kupaj (*1812-06-28, +?) {córka}
(...)
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1779/60 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga małżeństw stanu cywilnego gminy Godziesze, B 1810/11 CI Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1838/35 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl