Tytuł serwisu WWW

Marianna Oprzała

*1753-09-03 Godziesze Wielkie 
(data i miejsce urodzenia)
+1815-12-19 Godziesze Małe par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1753/41 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1815/86 CI Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1815/91 [168//07] RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl