Tytuł serwisu WWW

Franciszka Kupaj

*1749-03-02 Godziesze Małe par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1826-01-09 Godziesze Małe par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1749/11 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1826/002 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl