Tytuł serwisu WWW

Marianna Całka z d. Połoska

*1785-07-02 Wola Droszewska par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+˂ 1845-09-25 NU 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1785/052 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Ślubów par.Godziesze, B 1804/04 RC Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga małżeństw stanu cywilnego gminy Godziesze, B 1813/10 CI Godziesze, dot. małżeństwa [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl