Tytuł serwisu WWW

Marcin Całka

*1841-09-30 Wola Droszewska par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1844-03-13 Godzieszęta par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1841/103 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1844/14 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl