Tytuł serwisu WWW

Jawdiga Kubis z d. Maślag

*~ 1769 NU 
(data i miejsce urodzenia)
+1834-01-10 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1834/04 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl