Tytuł serwisu WWW

Magdalena Nawrocka z d. Murowańska

*~ 1791 Zadąbrowa par.Jeziorsko 
(data i miejsce urodzenia)
+1852-07-17 Wola Droszewska par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga małżeństw stanu cywilnego gminy Godziesze, B 1814/18 CI Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga Ślubów par.Godziesze, B 1832/59 RC Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1852/073 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl