Tytuł serwisu WWW

Marianna Całka

*1800-01-21 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1816-12-04 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1800/010 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1816/47 [17//1] CI Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl