Tytuł serwisu WWW

Józefa Całka

*1806-03-07 Wola Droszewska par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1818-02-06 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1806/22 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1818/06 CI Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl