Tytuł serwisu WWW

Jan Całka

*1808-12-22 Wola Droszewska par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1814-01-27 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga urodzeń stanu cywilnego gminy Godziesze, A 1808/93 CI Godziesze, dot. urodzenia [książka]
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1808/93 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1814/07 CI Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1814/07 [156//02] RC Godziesze, dot. pochówku [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl