Tytuł serwisu WWW

Andrzej Całka

*1827-11-04 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1829-08-15 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1827/121 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1829/100 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl