Tytuł serwisu WWW

Szymon Raszewski

*1758-10-27 Godziesze Małe par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1813-01-15 Biała par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1758/43 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1813/004 CI Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1815/004 [148//06] RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl