Tytuł serwisu WWW

Katarzyna Maślak z d. Łaska

*1746-04-17 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1823-05-10 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1746/20 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1823/049 CI Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl