Tytuł serwisu WWW

Paweł Bijacik

*1789-01-11 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1837-02-20 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1789/03 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga małżeństw stanu cywilnego gminy Godziesze, B 1822/10 CI Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1837/14 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl