Tytuł serwisu WWW

Agnieszka Bijacik

*1824-01-02 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1832-07-19 Kakawa par.Godziesze /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga urodzeń stanu cywilnego gminy Godziesze, A 1824/001 CI Godziesze, dot. urodzenia [książka]
Księga Zgonów par.RC Godziesze, C 1832/086 RC Godziesze, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl