Tytuł serwisu WWW

Marianna Dymarczyk z d. Całka

*1873-01-28 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1946 NU /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Dymarczyk Wojciech (*1864-03-05, +?)
    Małżeństwo: 1896-01-20 Godziesze
(...)
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1873/021 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Ślubów par.Godziesze, B 1896/14 RC Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1946/10 USC Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl