Tytuł serwisu WWW

Michalina Całka z d. Lewandowska

*1880-03-04 Zadowice par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1946 NU /Godziesze/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1880/048 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga Ślubów par.Godziesze, B 1902/05 RC Godziesze, dot. małżeństwa [książka]
Księga zgonów stanu cywilnego gminy Godziesze, C 1946/55 USC Godziesze, dot. zgonu [księgi roczne]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl