Tytuł serwisu WWW

Franciszek Całka

*1904-10-05 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1975-10-01 Mikstat /Mikstat/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1904/262 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów USC, C 1975/37 USC Mikstat, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl