Tytuł serwisu WWW

Marianna Całka

*1906-09-06 Kakawa par.Godziesze 
(data i miejsce urodzenia)
+1990-10-22 Żegocin pow.Pleszew /Żegocin/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga Chrztów par.RC Godziesze, A 1906/204 RC Godziesze, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów USC, C 1990/22 USC Czermin, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl