Tytuł serwisu WWW

Jan Janiak

*~ 1915 NU 
(data i miejsce urodzenia)
+1960-05-13 Kalisz /Kalisz-Tyniec/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl