Tytuł serwisu WWW

Jerzy Franciszek Żurek

*1950-08-06 Katowice 
(data i miejsce urodzenia)
+2011-11-23 Gliwice /Gliwice/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga urodzeń USC Katowice, [A] Nr 2469011/00/AU/1950/544204 USC Katowice, dot. urodzenia [książka]
Księga zgonów USC Gliwice, Nr 1909/2011 USC Gliwice, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl