Tytuł serwisu WWW

Marianna Śledź z d. Nijaka

*~ 1813 Gradowice par.Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+1893-12-03 Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:
Śledź Wawrzyniec (*~ 1802, +?)
    Małżeństwo: 1833-10-27 Wielichowo

    Dzieci:
  1. Krajewska Barbara z d. Śledź (*1833-12-04, +1915-05-05) {córka}
(...)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl