Tytuł serwisu WWW

Karol Hoffmann

*~ 1770 NU 
(data i miejsce urodzenia)
+˂ 1808 NU /NU/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Związki:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl