Tytuł serwisu WWW

Alicja Małgorzata Durka z d. Bryk

{dane zastrzeżone}

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl