Tytuł serwisu WWW

Szymon Tata

*~ 1817 Gradowice par.Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+1899-01-07 Gradowice par.Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga dusz Gradowice 1847÷1861, KD Gradowice 1847/63/03, dot. urodzenia [książka]
Księga zgonów USC Wielichowo 1899, C 1899/004 CI Wielichowo, dot. zgonu [książka]
Księga zgonów par.RC Wielichowo 1881÷1912 (wioski), C 1899/02 RC Wielichowo W., dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl