Tytuł serwisu WWW

Marianna Bartkowiak z d. Styza

 
(data i miejsce urodzenia)
Związki:
Bartkowiak Jakub (*1883-07-10, +?)
    Małżeństwo: 1911-02-06 Alt-Stauz
(...)

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl