Tytuł serwisu WWW

Zofia Jon z d. Szeląg

*1825-05-12 Gnin 
(data i miejsce urodzenia)
+1912-04-10 Gradowice par.Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Źródła:
Księga chrztów par.RC Gnin, A 1825/14 RC Gnin, dot. chrztu [książka]
Księga zgonów par.RC Wielichowo 1881÷1912 (wioski), C 1912/17 RC Wielichowo W., dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl