Tytuł serwisu WWW

Tomasz Mykaj alias Szmatuła z d. Śledź

*1791-12-15 Łubnica par.Wielichowo 
(data i miejsce urodzenia)
+1851 Gradowice par.Wielichowo /Wielichowo/ 
(data i miejsce zgonu /miejsce pochówku/)
Rodzice:
Związki:
Rodzeństwo:
Źródła:
Księga chrztów par.RC Wielichowo 1778÷1797, A 1778/077/02 RC Wielichowo, dot. chrztu [książka]
Księga ślubów par.RC Wielichowo 1796÷1818, B 1814/02 RC Wielichowo, dot. małżeństwa [książka]
Księga ślubów par.RC Wielichowo 1818÷1836, B 1832/23 RC Wielichowo, dot. małżeństwa [książka]
Księga dusz Gradowice 1847÷1861, KD Gradowice 1847/31/01, dot. zgonu [książka]

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl