Tytuł serwisu WWW

Andrzej Burmistrzak i Anna Burmistrzak z d. Maćkowiak

  
Andrzej Burmistrzak
*1756-11-28 Czacz
+1808-02-05 Czacz /Czacz/
Anna Burmistrzak z d. Maćkowiak
*1763-07-20 Czacz
+1807-01-08 Czacz /Czacz/
Dane podstawowe:
Ślub kościelny:  1785-07-10 Czacz
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  21
Wiek męża:  28
Wiek żony:  21
Różnica wieku:  7
Świadkowie:
Świadek #1: Wojciech NU (Inquilinus) z Przysieki Polskiej
Świadek #2: Stanisław Styza kmieć z Czacza
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl