Tytuł serwisu WWW

Antoni Klein z d. Kleyn i Klara Klein z d. Handzelin

  
Antoni Klein z d. Kleyn

+
Klara Klein z d. Handzelin

+
Dane podstawowe:
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl