Tytuł serwisu WWW

Jan Grzelak i Marianna Całka z d. Połoska

  
Jan Grzelak
*1774-05-16 Wola Droszewska par.Godziesze
+1812-03-26 Wola Droszewska par.Godziesze /Godziesze/
Marianna Całka z d. Połoska
*1785-07-02 Wola Droszewska par.Godziesze
+˂ 1845-09-25 NU
Dane podstawowe:
Ceremonia #1:  1804-01-28 Godziesze
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  8
Wiek męża:  29
Wiek żony:  18
Różnica wieku:  11
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl