Tytuł serwisu WWW

Tomasz Walas i Jadwiga Walas z d. Wojtaś

  
Tomasz Walas
*1779-12-21 Biała par.Godziesze
+1841-12-26 Biała par.Godziesze /Godziesze/
Jadwiga Walas z d. Wojtaś
*1787-10-20 Biała par.Godziesze
+1854-09-22 Biała par.Godziesze /Godziesze/
Dane podstawowe:
Ceremonia #1:  1805-11-05 Godziesze
Związek zakończony:  /śmierć współmałżonka/
Czas trwania zw.:  36
Wiek męża:  25
Wiek żony:  18
Różnica wieku:  7
Dzieci:

Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" | http://www.drzewo-genealogiczne.pl